V Litomyšli ožívá biblický příběh. Za Ježíškem přišly i místní osobnosti

12. prosinec 2020
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Sochař Olbram Zoubek a jeho múza v Litomyšlském betlémě

Kdo něco dokázal, prospěl městu nebo je zkrátka něčím výjimečný, pak má šanci vstoupit do Litomyšlského keramického betlému. Originální dílo výtvarnice Ireny Švecové vystavuje Regionální muzeum v Litomyšli.

Při pohledu na historické betlémy už dnes netušíme, jaké tváře jsou v nich ukryté. Kdysi dávno betlémáři zpodobňovali v postavách darovníků i svoje sousedy. Nemusíte být zrovna Litomyšlané, abyste v betlémě Ireny Švecové nepoznali třeba Aloise Jiráska, Boženu Němcovou nebo Magdalenu Dobromilu Rettigovou. Po jejich boku uvidíte i figurky, které patří ke koloritu malého městečka a v encyklopediích se o nich jistě nedočtete.   

Jeskyni se svatou rodinou v centrální části betlému doplňují kachle staveb s palmami, na ně navazují zelené mechové pastviny s ovečkami a pastýři. Klasičtí darovníci putují k Ježíškovi otevřenou scénou před pozadím z venkovských stavení, Irenu Švecovou inspirovaly třeba chaloupky na Budislavsku.

Kovář

„Vždy mi šlo nejvíc o zachování původního záměru. O zachycení tajemství betlémské legendy o Kristově narození,“ zdůrazňuje Irena Švecová. „Ten nápad, ukázat v betlémě osobnosti, které si to zaslouží, mají k Litomyšli vztah, jsou zajímaví, něco vytvářejí, odlišují se, ten přišel až v druhém plánu, v dalších fázích podoby betléma.“

Jak vznikal Litomyšlský betlém

Irena Švecová nemá profesionálně vystudovaný výtvarný obor, je úřednice. K tomu maluje, fotí, píše poezii. Dlouhá léta navštěvovala kroužek keramiky pro dospělé v litomyšlském Domě dětí. „Z dětství mi zůstaly zasunuté vzpomínky na velebnou nádheru kostelních jesliček, doma byl vystřihovaný Staropražský vystřihovaný betlém od Vojtěcha Kubašty, znala jsem betlémy Josefa Lady nebo Marie Fišerové Kvěchové. A tak v roce 1996 před Vánocemi spatřil světlo světa můj Ježíšek, Marie, Josef, volek, oslík nebo pastýř,“ vzpomíná autorka.

V dalších letech Irena Švecová ve své zálibě pokračovala. Když pak uviděla živý betlém na litomyšlském Toulovcově náměstí, pod malebným Piaristickým chrámem Nalezení sv. Kříže, napadlo ji propojit reálný svět s betlémskou legendou. „To byl podnět pro vytvoření keramických kachlů důležitých staveb ve městě, postav klasiků jako Bedřicha Smetany, Aloise Jiráska či zakladatele zámku Vratislava z Pernštejna.“

Teprve v rozšířené scéně betléma Irena Švecová popustila uzdu své fantazie. „Zachytila jsem v ní významné, ale i prosté obyvatele Litomyšle, kteří také chtějí vzdát hold malému Ježíškovi tím, co vykonali, umí, anebo jenom tím, že jsou,“ dodává výtvarnice.

Místní legendy

V Litomyšlském betlému nechybí dechovka s kapelníkem Vráťou Blažkem, Sborem paní a dívek a Mužským pěveckým sborem pod vedením Otakara Karlíka. Je tu i početná skupina výtvarníků, například Bohdan Kopecký, Julius Mařák, Olbram Zoubek naslouchá múze, keramik Jiří Dudycha dokončil křížovou cestu. Josef Portman domlouvá nové tisky s panem Váchalem, Quido Šimek si vyšel před dům na náměstí. A v pozadí astronom Zdeněk Kopal právě objevuje dvojhvězdu.

      

Božena Němcová, Magdalena Dobromila Rettigová, Alois Jirásek a Bedřich Smetana

V betlémě najdete i emeritní starosty Litomyšle Miroslava Brýdla, Michala Kortyše, archiváře doktora Skřivánka, ale třeba i Jana Kadlece z Harley-Davidson Clubu. „Svou jinakostí mne inspirovala celá řada dalších postav, třeba Matěj Kuděj, kterého vozíval náš dědeček na trakaři z hostince. S úctou vzpomínám na pány učitele Škrdlu nebo Šauera a při každé instalaci si uvědomuji, jak je náš život pomíjivý. Ten betlém, to je pro mě takové litomyšlské nebe, ve kterém se všichni jednou sejdeme. Ale především mi jde o zachycení betlémské legendy, ta nadstavba, tam už je samozřejmě i ta resece,“ dodává Irena Švecová.

autor: BRA
Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová