V Pardubicích jsou desítky zanedbaných ploch se zelení, město je plánuje vylepšit

27. červenec 2022 09:35

V Pardubicích je okolo pětadvaceti ploch se zelení, které potřebují obnovu. Jsou tam staré stromy nebo málo rozmanitá druhová skladba. Město teď hledá projektanta, který navrhne proměnu lokalit.

Tyto plochy zeleně mají nevhodnou druhovou skladbu, dřeviny jsou přestárlé nebo špatně rozmístěné. Jedním z takových míst je například menší zelený pás se vzrostlými borovicemi v lokalitě U Marka. Lidé tam chodí hlavně venčit psy. Středem vede vyšlapaná cesta. Lavičky tam nejsou žádné. Kolem vede hlavní silnice, místní jí říkají rychlodráha.

„Dominuje tam jeden druh stromu, kterým je borovice, už je přerostlá. Po výsadbě dlouho tvořila izolaci od komunikace, chránila proti prachu, částečně proti hluku. Chybí tu keře,“ hodnotí Lenka Marková z odboru hlavního architekta.

Borovice byly mezi ulicemi U Marka a Hlaváčova vysazeny před lety jako hluková bariéra. Tuto funkci už ale neplní

Další takovou plochou je trávník u hlavní pošty nedaleko nádraží nebo lokalita za autobusovým nádražím. Projektant zpracuje dokument, kde navrhne opatření a očekávané náklady. O dotace na obnovu sídelní zeleně bude město žádat ze Státního fondu životního prostředí.

„Standardně by se o zeleň měly starat městské obvody, ale pokud se jedná o větší zásahy, jsou potřeba peníze z magistrátu nebo dotací. Stěžejní je, aby jednotlivá opatření a zásahy byly koncepční a aby na sebe navazovaly,“ řekl náměstek primátora Jan Nadrchal (ANO).

autor: pta | zdroje: ČTK , Český rozhlas

Související