Vodicí pes – cesta k nezávislosti zrakově postiženého člověka

20. říjen 2014

Než se vodící pes dostane k zrakově postiženému člověku, musí projít tzv. předvýchovou. Specialisté po dobu šesti až devíti měsíců cvičí vybrané psy v dovednostech potřebných pro pomoc zrakově postiženému člověku.

Vodí zrakově postiženého po ulici, pomáhá mu obcházet překážky, upozorňuje na schody, obrubníky, přechody, dveře, podává předměty. Celkem zvládá asi třicet speciálních úloh. Zrakově postižený člověk se pak musí naučit nazpaměť přesné povely, kterým jeho pes rozumí. Důležitá je pochopitelně i důslednost v další výchově.

O zkušenostech s vodícími psy mluvila ve studiu Jana Štrochová.

Sdružení přátel vodicích psů vzniklo v Pardubicích s cílem informovat zrakově postižené o této možnosti pomoci. Vodicí pes se může stát dalším krokem k normálnímu životu. Toto sdružení vyhledává a oslovuje zrakově postižené, kteří dosud nemají vodicího psa a předává jim další zkušenosti a rady. A také pořádá různé osvětové akce:

  1. Organizování soustředění a rekondic majitelů vodicích psů za účasti odborných instruktorů

  2. Pořádání společenských setkání členů sdružení, držitelů vodicích psů i jejich přátel, na kterých si vyměňují zkušenosti

  3. Pořádání benefičních koncertů

  4. Osvětová činnost. Přednášky a besedy na školách, v institucích a na veřejnosti, které lidem přibližují svět a problémy zrakově postižených

Vodicí pes osvobozuje zrakově postiženého člověka ze závislosti na pomoci druhých lidí a stává se nejbližším druhem a přítelem zrakově postiženého. Stává se doslova očima, které vyvádějí zrakově postiženého z temnoty izolace a osamění.

Nevidomá Jana Štrochová se svým psem

A na závěr ještě pozvánka na nejbližší benefiční koncert Báry Hrzánové a její kapely Condurango. Koná se v pondělí 24. listopadu v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích od 19ti hodin. Kromě hudby připravilo Sdružení přátel vodicích psů na tento večer i ukázky dovedností těchto empatických zvířat.

autor: jsl
Spustit audio