Výsledky Tříkrálové sbírky na Českotřebovsku

21. leden 2017

Od začátku ledna jste mohli vidět po celé naší republice skupinky tří králů se zapečetěnými pokladničkami. Akci organizovanou Českou katolickou charitou se účastnila téměř všechna města a obce u nás. Také na Českotřebovsku se vydali vedoucí skupinek se svými svěřenci a poctivě koledovali ve všech částech šestnáctitisícového města. Všech 52 zapečetěných kasiček pak shromáždili na místní faře, kde vybrané peníze před odesláním na zvláštní bankovní účet pečlivě přepočítali.

Od druhého ledna 2017 chodili i v České Třebové skupinky tří králů a své koledování ukončili slavnostním Tříkrálovým koncertem v chrámu svatého Jakuba velikého. Poslední kasička byla právě z kostela přenesena na místní faru k ostatním jedenapadesáti.Tam se sešla 15. ledna odpoledne skupinka lidí, aby kasičky odpečetila a darované peníze přepočítala.

Ještě než se dali do počítání, zavzpomínala asistentka místní Tříkrálové sbírky Růžena Lomarová na to, jak probíhala ta letošní. Pochopitelně při velkých mrazech, vždyť jednu sobotu klesla rtuť teploměru až na 22 stupňů. To není příjemné hlavně pro děti, které tvoří vždy část koledující trojice. Nicméně všem to stojí za to, protože vědí, že větší část z vybraných peněz zůstane v daném regionu a přijde na pomoc sociálně slabým rodinám, osamělým matkám, starým lidem, do stacionářů a malá část, o které rozhoduje Česká katolická charita, odchází na pomoc do zahraničí.

Na faře pomáhala i místostarostka Městského úřadu v České Třebové Jaromíra Žáčková. Město se Tříkrálové sbírky účastní jen okrajově a to při zapečeťování kasiček na počátku a pak při přepočítávání darovaných peněz na konci sbírky. Také zapůjčují počítačku na drobné peníze, kterých je v kasičkách asi největší množství.

Paní Žáčková se zamyslela nad tím, jak těžké jsou asi kasičky s větším množstvím kovových peněz. A pak s trochou nadsázky řekla, že nejlepší by bylo pro koledníky, kdyby dárci dávali peníze papírové. Vždyť taková pokladnička váží i 5 kg a musí se nosit zavěšená na krku vedoucího skupinky. Ale všichni víme, že všechny peníze darované do sbírky jsou stejně důležité.

Kasičky z Tříkrálové sbírky na českotřebovsku připravené k počítání

Vše sledoval i děkan Miloš Kolovrátník, který po sečtení 215.500 korun z kasiček poděkoval všem dárcům. Ovšem nezapomněl pochválit ani vedoucí skupinek, kteří měli velkou zásluhu na výsledku. Věnovali sbírce mnoho hodin svého volného času, bez nároku na odměnu a sami si například museli i zajistit dva další členy tříkrálové skupinky. Takže letošní výnos sbírky na Českotřebovsku je krásných 215.500 korun.

A ještě malé ohlédnutí na dveře fary, kde se svěcenou křídou skví nápis K+M+B 2017. Kristus požehnej tomu domu!

autor: BAL
Spustit audio