Zázračná voda z Červené studánky

13. červenec 2017
Červená studánka Chrudim

I Chrudim má svou zázračnou studánku. Najdeme ji Na Pumberkách, kousek od sídliště Větrník. Ale zázraky od ní raději nečekejte. Přírodovědkyně Naděžda Gutzerová vodu z Červené studánky k pití nedoporučuje.

Léčivou vodu z Červené studánky vyhledávali lidé nejen z Chrudimi, ale i širokého okolí. Traduje se, že vyléčila například zrak dcery tamního mlynáře Podhajského. Na místě, kde původně vyvěral léčivý pramen, stojí kaplička. Je zasvěcená Čtrnácti svatým pomocníkům a vznikla v 17. století. A právě podle červené střechy na této kapli, dostala studánka přívlastek Červená.

Jak se Červená studánka přestěhovala

Červená studánka je dnes na jiném místě, než v době, kdy tu bývaly lázně a pramen vyvěral na místě, kde dnes stojí kaplička. Před lety, když se prováděla oprava cesty kolem kaple, byla totiž studánka zakryta a voda odvedena asi patnáctimetrovými trubkami k přilehlému rameni řeky Chrudimky.

U vyústění roury je velká betonová mísa, která umožňuje nabrat si vytékající vodu přímo do nádoby. Ale vody je letos ve studánce málo a odborníci ji k pití nedoporučují.

Jitka Slezáková u Červené studánky

Vody z opuky je málo

Vydatnost pramene velmi kolísá. „Ta voda, která studánku sytí, je vlastně voda dešťová, která padá právě na Pumberka. Co naprší, to se zasákne, a následně vytéká z rozpukaných opuk v podobě pramene. Díváme se teď na současný stav, kdy málo prší, a tím pádem je vody ve studánce míň,“ říká botanička Naděžda Gutzerová.

Chemický rozbor vody z Červené studánky ale ukazuje, že voda, která vytéká z opuk, je mineralizovaná a léčivé vlastnosti skutečně má. Možná časem ochutnáme…a pokud ne, užijeme si příjemnou procházku po parku Střelnice.

Dobrá zpráva na závěr

Město Chrudim uvažuje o tom, že by pramen Červené studánky lépe upravilo. Revitalizace náhonu, který protéká parkem Střelnice, se bude odbahňovat do podoby potoka. „Tak přejme městu nějakou tučnou dotaci a snad se i studánce blýskne na lepší časy,“ uzavírá Naděžda Gutzerová.

Za studánkami budeme putovat celé léto. Klikněte do interaktivní mapy a podívejte se, kde jsou další: