Chvaletická elektrárna bude tišší a škodliviny sníží na polovinu

21. duben 2016

Až o polovinu plánuje snížit množství vypouštěných škodlivin do ovzduší chvaletická elektrárna. Třísethektarový kolos vyrábí proud už 40 let, ale teď je na hranici životnosti a stále produkuje hodně zdraví nebezpečných spalin.

Dva ze čtyř bloků musí kvůli tomu ještě letos projít rozsáhlou opravou. Jeden už je mimo provoz a zaměstnává stovky dělníků.

„Až to znovu zprovozníme do konce letošního roku, tak dojde k podstatně vyššímu odlučování prachových částic, než tomu bylo doposud. Je to jedno z opatření, které děláme v rámci obnovy elektrárny,“ říká ředitel chvaletické elektrárny Luboš Pavlas.

Obnovou teď prochází i strojovna, kotelna a transformátory, kudy posílá elektrárna elektřinu ven. „To, co vidíme teď, je generátor, srdce bloku. Vyrábí elektřinu o napětí 15,75 kV, tedy vysoké napětí. Odsud to jde do blokového transformátoru a transformuje se na 400 kV. Dvěma linkami je elektřina vedena směrem na vysokonapěťovou rozvodnu Týnec nad Labem,“ doplňuje Pavlas.

Čtěte také

Strojovna a kotelna tvoří neuvěřitelný labyrint trubek, generátorů a kotlů na uhlí. Elektrárna ho sem dováží z dolů ČSA a z Vršan. Za jediný rok spotřebuje až 3 miliony tun paliva.

V elektrárně v Chvaleticích probíhají rozsáhlé úpravy

„Ve výsledku to zadání, které pro zhotovitele máme, bychom měli produkty oxidu dusíku snížit o polovinu a tuhých znečišťujících látek asi o jednu třetinu. Každopádně budeme bohatě pod limitem, který je nám stanoven obecně závazným předpisem,“ dodává ředitel.

Elektrárna bude i tišší

Obyvatele Chvaletic a Trnávky by měl také brzy přestat obtěžovat hluk z elektrárny. Působí ho tovární transformátory, které vydávají nepříjemný tón a překračují povolený limit hlučnosti. Elektrárna kvůli tomu musela žádat o hygienické výjimky. Podle ředitele Luboše Pavlase už letos ale všechna tato zařízení dostanou speciální odhlučňovací kryt.

Elektrárna tyto látky vypouští přes čtyři mohutné chladící věže. obnova obou bloků potrvá do konce letošního roku.

V elektrárně v Chvaleticích probíhají rozsáhlé úpravy
autor: wol
Spustit audio