Chvaletická elektrárna vypustila vloni o milion tun víc škodlivin než rok před tím

16. říjen 2019 13:33

Nejmladší hnědouhelná elektrárna v Česku, Chvaletice, vypustila loni do okolí výrazně víc škodlivin než v roce 2017. Byly to jak rakovinotvorné látky, tak i toxická rtuť a skleníkové plyny. Vyplývá to z čerstvě zveřejněných zjištění ekologické organizace Arnika, která porovnávala Chvaletice s dalšími znečišťovateli ovzduší.

Podle sdružení Arnika loni elektrárna vypustila až o jeden milion tun škodlivin víc než v roce 2017. Alespoň pokud jde o oxid uhličitý a arzen. Elektrárna tak podle Arniky zaznamenala vůbec nejvyšší nárůst škodlivin ze sledovaných firem, jako jsou třeba elektrárny Počerady, Tušimice nebo chemička Spolana. Ekologické sdružení čerpalo údaje z tzv. Integrovaného registru znečišťování, který spravuje ministerstvo životního prostředí.     

Jak za provozovatele Severní energetickou řekla mluvčí Gabriela Sáričková, výrazný nárůst je způsobený loňským zvýšením výroby o 30 procent.

Čtěte také

Podle Sáričkové ale podnik emisní limity splňuje: „Elektrárna u žádné z těchto látek nepřekračuje limity na ochranu zdraví obyvatel. Koncentrace jsou tak nízké, že na zdraví nemají vliv, což potvrzují i nezávislá data Českého hydrometeorologického ústavu. Vloni jsme meziročně zvýšili výrobu o více než 30 procent a je logické, že úměrně tomu vzrostly i emise.“

Podle aktuálního žebříčku Arniky je co do emisí jedovatých látek největším znečišťovatelem neratovická chemička Spolana, nejvíc skleníkových plynů pak vypustily do ovzduší elektrárny ČEZu: Počerady, Prunéřov a Tušimice.    

Diskutovaným tématem poslední doby výjimka z evropských limitů pro chvaletickou elektrárnu. Ministerstvo životního prostředí nedávno vrátilo Krajskému úřadu v Pardubicích k opětovnému posouzení žádost elektrárny na prodloužení povolení pro vypouštění odpadních vod do Labe.

Ministerstvu mimo jiné vadilo, že se povolovacího řízení nemohly účastnit spolky a obce. Nejspíš do konce října by pak mohlo být jasno, jak se resort postaví k výjimce na vypouštění škodlivin do ovzduší. Tedy  jestli zamítne nebo nezamítne odvolání ekologických organizací proti letošnímu rozhodnutí krajského úřadu. Ten i přes odpor části veřejnosti výjimku na emise (rtuť a oxid dusíku) Chvaleticím odsouhlasil.

autor: Ondřej Wolf
Spustit audio

Související