Cirkulární ekonomika má vzor v přírodě, kde odpad neexistuje. Všechny suroviny kolují v cyklech

5. prosinec 2022

Minimalizovat vznik odpadů, a pokud nějaké vzniknou, tak je přeměnit na zdroje, to je základní myšlenka cirkulární ekonomiky, na kterou se teď soustředí i Pardubický podnikatelský inkubátor.

Základy cirkulární ekonomiky zná každý z nás, někdy jen pod jiným pojmem. „Dříve jsme sbírali papír, to už byl takový začátek. Říkalo se tomu ekologie, recyklace a dnes se to přeneslo do toho slova cirkulární. Proti lineárnímu, kdy máme nějaký začátek suroviny a její konec většinou na skládce, se teď snažíme z té úsečky udělat kruh, aby co nejvíc suroviny, která byla na vstupu k jakémukoliv produktu, jsme dostali jednoduše zpět do oběhu k použití,“ říká ředitel Pardubického podnikatelského inkubátoru Jiří Janků.

Cirkulární ekonomika není jen recyklace

„Ta je jen jednou z částí cirkulární ekonomiky. Už když přemýšlíte nad tím, jak například bude vypadat kelímek na jogurt. Ti, kteří kelímek vyvíjejí, si musí položit otázku, jak bude vyroben, aby nebyl znečištěn barvou, kterou nelze recyklovat, aby na něm nebyl papír, který znemožní jednoduše vyčistit kelímek, rozdrtit ho a vrátit do cirkulární ekonomiky,“ vysvětluje Jiří Janků.

Recyklace papíru

Součástí cirkulární ekonomiky je i pojem udržitelnost a to znamená snížení potřeby. „Jednoduše řečeno, když se vám rozbije elektrický zubní kartáček, tak ho nepůjdete vyhodit, ale necháte si ho opravit. Tím pádem nekoupíte nový, který se nemusel vyrábět, a nemusely se na něj spotřebovat další suroviny. Myslím si, že nadspotřeba všeho je velkým tématem,“ říká Jiří Janků.

Greenwashing

Pod tímto cizím slovem se skrývá snaha některých firem vypadat jako ekologicky smýšlející, realita je ale zcela opačná. „Nějaký produkt může být deklarovaný jako cirkulární, ale není. Může to být třeba velmi složitě vyrobená papírová taška, která se zdá být ekologičtější než plastová, ale bylo na ni spotřebováno hodně dřeva, hodně vody a energie.“

A jak se daří myšlenku cirkulární ekonomiky přetavit v praxi? „Náš kraj má s ekologií zkušenosti veliké, hlavně v Pardubicích, kdy máme za sebou velké chemičky a víme, že ekologie je věc složitá. Máme tu ale chemickou střední i vysokou školu, dopravní fakultu, ekonomicko-správní fakultu, elektrotechnickou fakultu. To jsou všechno obory, které mohu velmi výrazně přispět k prosazení cirkulární ekonomiky,“ pochvaluje si Janků.

Proto se rozhodli v P-Pinku téma vytáhnout na světlo. „Chceme pospojovat tyto dovednosti a zkušenosti Pardubického kraje a nejenom ve školách ale i firmách tohle téma trochu rozvinout a ukázat, že cirkulární ekonomika a Pardubice jsou spojené,“ dodává Jiří Janků.

Spustit audio

Související