Chemička Synthesia chce zvětšit skládku tuhých odpadů ve svém areálu

2. září 2022 12:52

Pardubická chemička Synthesia chce zvětšit dosavadní skládku tuhých odpadů STOH V ve svém areálu. Plánuje zvýšit její kapacitu a po naplnění ji rekultivovat. Tím by se prodloužila doba jejího využívání.

Současná kapacita skládky je 160 800 metrů krychlových, nově by to mělo být 191 042 metrů krychlových. Kapacita skládky je naplněna z 96 procent. Zvýšila by se horní hrana úložiště, maximální výška nad terénem včetně uvažované vrstvy rekultivace by byla 23 metrů.

„V současné době je stávající úložná kapacita skládky naplněna asi z 96 procent. Navržené řešení umožní lepší využití prostoru skládky bez nutnosti výstavby nové skládky,“ uvedla firma v dokumentaci vlivu záměru na životní prostředí (EIA). Navrženým řešením se podle ní prodlouží životnost skládky zhruba o sedm let.

Laguny: zlikvidovat, nebo nechat?

Chemička se dlouhodobě snaží vypořádat se starými ekologickými zátěžemi, které se nacházejí v jejím areálu. V minulosti dokončila sanaci laguny betasmoly a laguny železitých kalů, většina odpadů z výroby však stále zbývá.

Vznikly před privatizací státního podniku Východočeské chemické závody a stát v souvislosti s prodejem garantoval, že společnosti poskytne na odstranění všech zátěží 3,12 miliardy korun.

Odkaliště Lhotka u pardubické Synthesie

Další postup bude záležet na vlivu odpadů na okolní prostředí. V areálu stále zůstávají dvě skládky tuhých odpadních látek (STOH), laguna destilačních zbytků, retenční nádrž Lhotka, laguna sádry a sedimentační jímka číslo 3.

Původní představa, že by se několik set tisíc tun odpadů odtěžilo a odvezlo k likvidaci, je zřejmě nereálná. Pokud by monitoring prokázal, že se vliv na okolí zmenšuje, bylo by vhodnější skládky zabezpečit, izolovat od okolního prostředí a ponechat na místě.

autor: pta | zdroj: ČTK
Spustit audio

Související