Čtvrt století s ruskou vysílačkou za domem. Jak se žilo v Bohdanči se sovětskými vojáky?

21. srpen 2021 06:22

Vpád tanků s bílými invazními pruhy do Československa 21. srpna roku 1968 znamenal šok a taky novou éru i pro obyvatele lázeňského města Bohdaneč. Z dočasného pobytu vojsk se i tam stalo víc než dvě dekády trvající soužití se sovětskou okupační posádkou. Kasárenský areál s nemocnicí, vysílačem a elitními jednotkami SPECNAZ měli místní přímo za domy a jak zjistil redaktor Ondřej Wolf, někteří přes něj museli chodit i do práce do nedalekých pardubických chemiček.

„Takhle jsme projížděli dolů přes les a byli jsme v Rybitví,“ vzpomíná seniorka Jaroslava Burešová na to, jak každý den při cestě do zaměstnání ukazovala sovětským vojákům na bráně průkaz. Přes kasárna totiž vedla jediná možná cesta pro pěší do nedaleké průmyslové zóny a doklad ji opravňoval trasu využít. Z bývalého kontrolního stanoviště je dnes malá prodejna potravin.        

Přísun uzeného i řušení televize

„Měli jsme takovou průkazku s fotografií, takže koukli a mohli jsme jet dál.“ Paní  Jaroslavě bylo v roce 1968 17 let, nedobrovolné soužití se sovětskou posádkou v 70. a 80. letech vnímala jako celkem poklidné. Díky průkazce mohla občas zajít i do kasárenské kantýny, ve které se dalo koupit jinak nedostatkové zboží. „Takže už jsme věděli, že uzený bude ve středu jednou měsíčně nebo jednou za 14 dní. Nebo bonbóny když nebyly, tak říkali, že přijdou.“

Srpnová invaze v Pardubicích

Přítomnost zhruba 2000 sovětské posádky včetně rodin důstojníků v Bohdanči ale zároveň působila ve městě potíže se zásobováním, řekl místní kronikář Miloš Charbuský. „Najednou narostl počet obyvatel a distributor na to nedbal, takže pečivo mizelo atd.“

Podle Charbuského si Sověti vybrali Bohdaneč záměrně, kvůli její výhodné poloze a kopci, ze kterého vysílali zpravodajské informace. „Nicméně jedné části přímo pod tím anténním polem se to bezprostředně dotýkalo, byl rušen televizní signál do toho roku 1991.“

Z kasáren jsou dnes městské byty, v areálu sídlí taky firmy, policie, hasiči a zdravotní středisko,  po revoluci tu vznikla i nová zástavba. Plocha bývalého anténního pole dnes místním slouží jako park.

autor: Ondřej Wolf
Spustit audio

Související

  • Srpen 1968 ve východních Čechách

    V noci na 21. srpna vnikla vojska Varšavské smlouvy na území Československa. Pod záminkou potlačení kontrarevoluce byly vojenskou silou utnuty všechny obrodné procesy.

  • 1968 ve folkových písních

    Připomínáme si 50. výročí obsazení tehdejší československé socialistické republiky vojsky Sovětské svazu a takzvaných spřátelených armád zemí Varšavské smlouvy.