Kontejnery na bioodpad jsou stále častější, zbytky jídla do nich ale nepatří

13. únor 2015

Sběr bioodpadu je stále víc rozšířený, třeba v Pardubicích každý rok přibývají nádoby na zelené zbytky. Do projektu je v současné době přihlášeno téměř 1900 účastníků, a to včetně 33 základních a mateřských škol.

Vedoucí životního odboru radnice Miloslav Míča řekl, co je možné třídit. „Trávu, listí, drobné větve. Kdo má štěpkovače, tak i štěpku. Samozřejmě tam mohou dávat zbytky zeleniny, ovoce. V žádném případě by tam občané neměli dávat zbytky tepelně upravovaných jídel.“

Už od roku 2007 zajišťuje pardubická radnice spolu se Službami města Pardubic oddělený sběr zeleného odpadu do přidělených speciálních nádob - compostainerů. Díky tomuto projektu se sebraný bioodpad ze stovek rodinných domů a desítek městských zařízení nedostane na skládky, ale je dále využitý. Nově by se svoz mohl rozšířit i do Staročernska a do oblasti Hůrek.


Přihlásit se do projektu můžete přes internetové stránky Magistrátu.

Cílem projektu je umožnit občanům odkládat zelený odpad ze zahrad. Odváží se do kompostárny v Dražkovicích, kde ho následně zpracují na kvalitní kompost. Protože se ale jedná o nadstandardní službu, nelze ji zahrnout do platby místního poplatku za svoz komunálního odpadu.

Letos budou účastníci projektu přispívat na jednu přidělenou nádobu stejně jako loni 300 korunami, tedy třetinovou cenou oproti skutečným nákladům.

autoři: pta , ba
Spustit audio