Lesy u Opatova jsou plné přírodních krás

Půvabná krajina obklopuje Opatov na Svitavsku. Návštěvníci tamních lesů obdivují každé jaro především kilometrové koberce bledulí v přírodní rezervaci Králova zahrada a tamní neporušenou přírodu.

Králova zahrada patří k našim mladším přírodním rezervacím, založena byla roku 1994. A to vlastně jen díky úsilí skupině nadšenců o ostatním, kteří jejich snaze fandili a vyšli vstříc. Do té doby byly totiž lesy kolem Opatova hospodářské, sloužily k těžbě dřeva. To je teď v chráněném území výrazně omezeno. A tak se tam příroda vrací ke své přirozenosti. K ní přispěla i velká revitalizace toku Zádolského potoka, který byl v 50. letech minulého století pro potřeby lesníků narovnán. Teď si zase proudí svými přirozenými cestami a tvoří v lesích kouzelné tůňky.

Bledule, tůňky a bažiny

I když je Králova zahrada půvabným místem v každé roční době, míří tam davy lidí především na konci března a začátkem dubna. Jejich cíl je jasný. Jsou jím kilometrové koberce bledulí jarních, kterým se v tamních lesích neuvěřitelně daří. Jejich počet ani největší odborníci nedokážou odhadnout. Mluví jen o ploše, na které rostou. Mělo by to být dokonce 10 hektarů. Jsou ale samozřejmě chráněné a je třeba se mezi nimi pohybovat opatrně. Ideálně chodit jen po vyšlapaných cestách. Neopatrná chůze by se mohla nevyplatit i kvůli bažinatému podloží, do kterého se dá místy dokonce probořit třeba až po kolena.

Mokrá půda zůstává v Králově zahradě i tehdy, když Česko trápí úmorné sucho. Ochránci přírody příčinu toho vidí nejen v podloží, ale také revitalizaci Zádolského potoka. Díky ní voda může proudit přirozeně a zůstává tak v krajině, i kdyby měsíce nepršelo. Důkazem, jak si příroda dokáže sama poradit, jsou také popadané mrtvé stromy, které slouží jako živná půda pro stromky, které na nich vyrůstají. A dalším příkladem, že není třeba vždy do přírody zasahovat, je skutečnost, že entomologové objevili v tamních lesích brouka, který je přirozeným nepřítelem kůrovce.

Vzácní brouci i ptáci

Důvodem, proč se vydat do Královy zahrady, ale nejsou jen bledule. Je to i množství dalších rostlin, jako krásně fialově rozkvetlý keř lýkovce jedovatého nebo řada sasanek, plicníku lékařského a oba druhy devětsilu. Zajímavá je i tím, že se v ní přirozeně vyskytuje populace smrku.

Rezervace Králova zahrada je každé jaro bílá od bledulí

Na své si tam přijdou také entomologové. A to i pro vzácné druhy zdobenec skvrnitý a zelenavý, kteří vypadají jako živé drahokamy. Spatřit je lze především na přelomu jara a léta. Dalším zajímavým broukem je například lesák rumělkový, který je chráněný po celé Evropě.

Do Královy zahrady se dá dostat také na kole po síti cyklotras, které vedou nejen z Opatova, ale také z České Třebové nebo Svitav. Vyrazit tam můžete i vlakem. Ideální je vystoupit na zastávce Semanín, která je rezervaci blíž než opatovické nádraží. Cesta vede kolem Mušlovského rybníka, který je jedním z několika Opatovických rybníků. Ty přírodně zajímavější jsou ale na jihozápadní straně obce. Ochránci přírody na nich zachytili výskyt skoro 200 druhů ptáků, z nich tam skoro 80 druhů hnízdí a někteří jsou velmi vzácní a ohrožení.

Spustit audio

Související