Máte alkohol pod kontrolou? Pak máte možná problém

4. prosinec 2020

„Češi jsou v závislosti na alkoholu na špici. Zhruba 550 tisíc lidí se potýká se závislostí ve vztahu k alkoholu a další milion lidí je v pásmu takzvaného rizikového pití. A bohužel ta situace je dlouhodobě stejná,“ říká Martin Svoboda z adiktologické ambulance Laxus.

Alkoholismus pak není jen problémem konkrétního člověka, ale celé společnosti: „Dokážeme spočítat důsledky na ekonomiku a ty jsou zásadní. Další věc je, že to zatěžuje celý systém léčebné péče a zdravotního pojištění, protože když jde někdo do léčebny na 4 měsíce, tak to něco stojí.“ Zatímco dřív byly problémy s alkoholem doménou především mužů, dnes už je ženy vyrovnaly.

Syndrom zelené vdovy

To je specifický vzorec pití žen, pojmenovaný po manželkách úspěšných a velice vytížených mužů, kteří je odložili do satelitních městeček, obklopených zelení na periferiích větších měst. „Zpravidla jde o ženy, které jsou doma s dětmi na rodičovské dovolené. Alkohol mají na to, aby se jim zvedla nálada, aby věci kolem dětí zvládly, aby to nebylo tak stereotypní. Když se večer manžel vrátí z práce, tak už jsou nepoužitelné pro nějakou komunikaci a není s nimi domluva. Pro ženy také platí, že pijí víc o samotě. A další častá věc u žen je kombinace s nadužíváním psychofarmak,“ vysvětluje Martin Svoboda.

Jsem alkoholik?

Výraz alkoholik se dnes už moc neužívá, protože je zavádějící a nese pejorativní příznaky. Jak tedy poznat, že mám problém s alkoholem? „Každý si může položit čtyři otázky. Říkal jste si už sám, že toho pití je moc a mělo by se omezit? Už jste pil někdy po ránu, abyste se srovnal? Měl jste výčitky poté, co jste pil? Kritizoval vás někdo ve vašem okolí, že pijete? Když máte jedno a více ano, tak už máte potíž a stálo by za to, abyste si s někým promluvil, a udělal nějakou další diagnostiku svého pití,“ říká adiktolog Martin Svoboda.

Logo

Mám to pod kontrolou. To je častá hláška lidí, kteří popíjejí víc, než je dobré. Tou především sami sobě svou situaci ospravedlňují. „Vždy mě zajímá, v čem ta kontrola spočívá. Nicméně často zjistím, že žádná kontrola neexistuje a lidé si to jen namlouvají. Je málo lidí, kteří přijdou sami s tím, že chtějí pomoci. Dá se říct, že 95 % lidí přichází do poradny kvůli tomu, že na ně někdo tlačí,“ popisuje své zkušenosti Martin Svoboda.

Léčba

V první fázi je třeba zmapovat situaci pacienta. „Klient dorazí a začne o svém pití mluvit. Co se děje, jak to s pitím má, jestli je schopný přiznat, že má potíže, jestli mu to komplikuje život. V další fázi děláme screeningové dotazníky. Zpravidla jich je víc a pak je porovnávám. Lidé mají tendenci situaci zlehčovat. Po několika setkáních získám ucelený obraz toho, jak na tom jsou,“ popisuje začátek léčby alkoholismu Martin Svoboda.

„Důležité je s pacienty probrat i podrobnou anamnézu, která se týká i fyzického a psychického stavu, jestli někdo v rodině má adiktologickou zátěž. Pak se ptáme na vzdělání, na věk, na rodinný stav, na to, jak ti lidé fungují sociálně, jestli chodí do práce, jak jsou na tom s příjmy, jestli mají komplikace ve vztahu k policii nebo soudu. Po třech až čtyřech setkáních můžu udělat plán, jak postupovat. Zda půjde o ambulantní léčbu, nebo bude potřeba pobytová léčba.“

Pití pod dohledem

Lidé do poradny často přicházejí s představou, že budou muset abstinovat úplně. To není vždy pravda. Pokud míra zátěže není veliká, je možné přistoupit na takzvanou řízenou konzumaci alkoholu. „To je strategie umožňující snížit množství vypitého alkoholu jak v dlouhodobém horizontu tak alkoholu vypitého za jeden večer. Tím se dají eliminovat rizika, která z té konzumace můžou vyplývat,“ vysvětluje Martin Svoboda a popisuje, jak metoda probíhá.

Párty

„Začíná se zkouškou, kdy pacient nesmí měsíc pít. Jestli to nezvládnete, tak bohužel. To je test, jestli má pacient nějakou sebekontrolu. Během měsíce zůstáváme v kontaktu a bavíme se o tom, co prožívá, co mu chybí a jak to zvládá. Pak začínáme mapovat situace, kdy by mohl pít bezpečně.“

Řízená konzumace alkoholu má svá jasná pravidla: „To znamená jeden druh alkoholu za večer, rozhodně ne tvrdý alkohol. Alkohol v množství, abyste nebyl pod vlivem a nikdy byste ho neměl pít sám. A vždy jen v dobrém rozmaru. Alkohol je totiž výrazný depresant.“

Úspěšnost

„Dlouhodobě se ukazuje, že 50% lidí, kteří vstoupí do léčebného procesu, se dopracuje k abstinenci, nebo k tomu, že pijí způsobem, který je přestane ohrožovat. Je potřeba ale říct, že ti lidé často potřebují opakované léčebné pokusy. Takové pravidlo je, že pokud pijete deset let, tak byste se měl léčit minimálně polovinu té doby,“ dodává Martin Svoboda z adiktologické ambulance Laxus.

Spustit audio

Související