Ministerstvo životního prostředí dalo zelenou plánované spalovně odpadu u opatovické elektrárny

19. leden 2024 14:21

Ministerstvo životního prostředí nebude bránit plánované spalovně komunálního odpadu u opatovické elektrárny. Pro záměr vydalo kladné posouzení o vlivu na životní prostředí. Zároveň ale stanovilo přes dvacet podmínek pro výstavbu a následný provoz spalovny. Elektrárna chce v zařízení spalovat ročně až 150 tisíc tun komunálního odpadu a vyrábět z něj teplo.

Souhlas se spalovnou ministerstvo podmínilo různými opatřeními, zařízení by například mělo splňovat platná evropská pravidla pro velké znečišťovatele ovzduší a vybavená by měla být účinnými technologiemi na snižování emisí síry, oxidů dusíku, dioxinů, rtuti a těžkých kovů.

Čtěte také

Spalovna také nesmí překračovat hlukové limity a její další plánované parametry bude nutné ověřit ve zkušebním provozu. Pokud jde o dovážení odpadků nákladními auty, tak to bude možné jen v pracovních dnech od 6:00 do 22:00.

Mluvčí opatovické elektrárny Hany Počtová rozhodnutí MŽP uvítala. „EIA je zásadním dokumentem, který nám umožňuje posunout projekt ZEVO Opatovice zase o krok dál. Daří se nám držet plánovaného harmonogramu a díky kladnému stanovisku ministerstva můžeme podnikat další kroky k získání nezbytných povolení.“

Některé obce a spolky ale se spalovnou nesouhlasí. Bojí se třeba toho, že spalovna zatíží životní prostředí, hlukem, dopravou a škodlivými látkami. Odpůrcům se nelíbí ani navrhovaná kapacita, která je podle nich naddimenzovaná. Zařízení nechce ani blízká obec Čeperka, kde tento záměr v roce 2022 odmítli v referendu.

Vloni obec proto se souhlasem zastupitelů vyhlásila stavební uzávěru v území, na kterém má spalovna stát. Nezávislá starostka Kristina Vosáhlová ale teď souhlas ministerstva se spalovnou komentovat nechtěla. Řekla jen, že jsou otevření k dalším jednáním s investorem, tedy elektrárnou.

15 % tepla z odpadků?

Provoz zařízemí za několik miliard korun plánuje opatovická elektrárna spustit od roku 2028. Spalovna by měla být doplňkovým zdrojem k zemnímu plynu a biomase, kterými chce elektrárna v budoucnu nahradit uhlí. Teplo vzniklé spalováním odpadků plánuje dodávat odběratelům systémem centrálního zásobování a pokrýt by tak měla asi 15 % ročních dodávek. Elektrárna dodává teplo pro 60 tisíc domácností, firem a organizací na Pardubicku, Chrudimsku a Královéhradecku.

autor: Ondřej Wolf
Spustit audio

Související