Miroslava Tyče fascinuje každý lidský příběh

2. červenec 2020

Miroslav Tyč je dokumentaristou Paměti národa. Zachycuje příběhy lidí, které se odehrály v kulisách dějin dvacátého století.

Vystudoval filozofii, sinologii, historii (se zaměřením na pravěkou archeologii), psychologii a v rámci speciální pedagogiky etopedii. Všechny tyto obory mu svým způsobem pomáhají při práci dokumentaristy. Rozhovory s pamětníky zaznamenává ve zvukové i obrazové verzi a v nesestříhané podobě umísťuje na portál Paměti národa.    

Natáčecí studio Paměti národa v Hradci Králové.jpg

Archiv Paměti národa obsahuje kolem 11 tisíc výpovědí nejrůznějších pamětníků, které jsou doplněny jejich fotografiemi i dokumenty důležitými pro jejich životní příběh. Jde o nejrozsáhlejší veřejně přístupnou databázi pamětníků v Evropě, na které spolupracují také Ústav pro studium totalitních režimů a Český rozhlas.

Paměť národa to nejsou jenom disidenti

Paměť národa netvoří jen vzpomínky lidí perzekuovaných nacistickým nebo komunistickým režimem, v databázi lze najít i jména lidí, kteří se na systémech v různé míře podíleli (komunističtí funkcionáři,  spolupracovníci STB aj.)

Dokumentarista Miroslav Tyč během natáčení.jpg

Nahrávky pamětníků jsou dále zpracovávané do krátkých šotů pro televizní vysílání nebo k šíření po sociálních sítích. A jsou připomínány buď osudy konkrétních lidí, nebo události skrze vyprávění několika pamětníků. 

"Většinou jsou to smutné příběhy," říká Miroslav Tyč, "ale to, že se  Ti lidé dokázali s osudem poprat, ta jejich nezlomnost, to převažuje nad tím negativním. A to mě nabíjí životní energií."

Spustit audio

Související