Nedokázali zabrzdit kůrovce. Teď mají v malé obci Hodonín zaplatit půl milionu pokutu

30. leden 2023 12:07

Málo jste káceli a pomohli tak šíření kůrovce. Takový je vzkaz České inspekce životního prostředí adresovaný Hodonínu na Chrudimsku. Inspektoři obci vyměřili vysokou pokutu. Ta se ale brání, že dělala, co mohla.

Hodonín má zaplatit poměrně vysokou pokutu: 550 tisíc korun. Rozhodnutí inspekce přišlo na konci loňského roku a navazuje na výsledky kontrol během léta. Podle nich Hodonín boj s kůrovcem podcenil. Obec nezajistila pokácení 500 kubíků kůrovcových souší, a tak se mohl škůdce dál šířit.

Podle inspekce Hodonín také porušil platnou vyhlášku, tam, kde se stihlo dřevo pokácet, chyběly lapače a nebyly použité insekticidy na hubení kůrovce. Obec jako majitel lesů zanedbala jejich ochranu - takové je stanovisko České inspekce životního prostředí.

Výměna hospodáře, jednání s komisí

V Hodoníně následně jako první krok vyměnili lesního hospodáře. Nezávislý starosta Hodonína Miroslav Blažek ale tvrdí, že tak černobílé to není. Hodonín leží u Nasavrk a to je oblast, která patří mezi ty nejvíc zasažené kalamitou kůrovce v celém kraji.

Obec se podle starosty snažila následky zmírnit, za tři roky vykácela tolik dřeva, kolik bylo v plánu na deset let. Ale rozvoj škůdce byl tak masivní, a to i v okolních lesích, které mají jiné majitele, že mu nešlo zabránit. Postih tak Miroslav Blažek považuje za příliš tvrdý.

Obec se proti pokutě odvolala a snaží se s inspekcí domluvit. Předložit jí svoje argumenty, co udělala, co udělat mohla, co se zvládnout za daných podmínek nedalo. A dosáhnout tak aspoň zmírnění trestu a případného snížení pokuty.

Spustit audio

Související