Nejmodernější dispečerské pracoviště funguje V Pardubicích. Reálná srážka vlaků nehrozí

16. říjen 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Katedry technologie a řízení dopravy obsluhují trať mezi Plzní a Chebem

Centrální dispečerské pracoviště Univerzity Pardubice je jediné svého druhu v Česku.. Slouží studentům Dopravní fakulty Jana Pernera, a to hlavně budoucím dispečerům na železnici.

Ve speciální výukové laboratoři se posluchači dopravní fakulty scházejí teprve pár týdnů. Otevřená byla na konci června letošního roku. Příprava vzniku simulátoru pro organizaci a řízení drážní dopravy na dlouhých traťových úsecích a velkých dopravních uzlech trvala dva roky.

Nejen z Plzně do Chebu

Se systémem organizace a řízení dopravy se v laboratoři seznamují primárně studenti Katedry technologie a řízení dopravy. „Naše laboratoř je simulací reálného pracoviště pro dálkové řízení dopravy, toho pražského nebo přerovského,“ vysvětluje odborný pracovník Katedry technologie a řízení dopravy Petr Nachtigall.

Výuková laboratoř a centrální dispečerské pracoviště Univerzity Pardubice

Do systému je možné nahrát jakoukoliv trať v Česku a studenti se na ní potom učí řídit dopravu. „Například dnes vypravují a řídí vlaky mezi Plzní a Chebem, což je součást třetího národního tranzitního koridoru. Je to trať, která je z části jednokolejná a z části dvoukolejná a tím pádem je z hlediska řízení provozu zajímavá, protože řízení vyhýbání vlaků na jednokolejném úseku je samozřejmě složitější,“ dodává Petr Nachtigall.  

Systém ve výukové laboratoři funguje jako reálné dispečerské pracoviště. Pokud někdo ze studentů udělá chybu, ozvou se samozřejmě výstražná znamení. „S fungováním naší laboratoře se nabízí i výzkum jednání dispečerů z psychologického hlediska. Jednáme proto teď s Univerzitou Palackého v Olomouci a pedagogy katedry psychologie o možnostech trénování takových krizových situací. V praxi to znamená dávat dispečerům větší a větší penzum úkolů a s odborníky hledat tu mez, co jsou při svém řízení schopni zvládnout a kdy už začnou dělat chyby,“ vysvětluje Petr Nachtigall.

Studenti se učí jak vypravovat vlaky a řídit provoz na železnici

Na vývoji a realizaci výukového systému experti z pardubické dopravní fakulty spolupracovali se Správou železnic, s.o., která je výhradním majitelem adresného softwaru s infrastrukturou železničního provozu. Druhým klíčovým partnerem projektu byla společnost AŽD Praha s.r.o. (Zabezpečovací a řídící systémy pro dopravu), která dodala software dálkové obsluhy zabezpečovacího zařízení, které je jádrem principu fungování Centrálního dispečerského pracoviště.

V současné době studuje na Dopravní fakultě Jana Pernera v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech okolo 1 300 vysokoškoláků. Fakulta nabízí komplexní vzdělávání v oblasti dopravy, u všech studijních programů se klade velký důraz  na propojení teoretické výuky s praxí. K tomu slouží samozřejmě i unikátní výuková laboratoř řízení dopravy.  

autor: BRA
Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.