Studenti nejmenší fakulty Univerzity Pardubice jsou umělci a chemici zároveň

14. duben 2018

Památka UNESCO na dosah a moderní ateliéry na Zámeckém návrší v Litomyšli. O studium na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice je velký zájem. Musíte mít ale výtvarný talent a přitom se rozhodně nebát chemie.

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice připravuje odborníky v oblasti restaurování a konzervace památek a uměleckých děl. Nabízí bakalářské a magisterské studium ve čtyřech základních oborech. Je to Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita, Ateliér restaurování kamene, Ateliér restaurování knižní vazby a dokumentů a Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru. Součástí fakulty je také katedra chemické technologie nebo humanitních věd.

 Na začátku byl Váchal

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice si v roce 2018 připomíná 25 let výuky restaurování v Litomyšli. S myšlenkou založit školu přišla skupina restaurátorů. Počátkem 90. let přijeli do Litomyšle, aby zachránili nástěnné malby Josefa Váchala v domě tiskaře a vydavatele Josefa Portmana. S velkorysou podporou města Litomyšle i dalších institucí vznikla v roce 1993 Škola restaurování a konzervačních technik. Jednalo se o pomaturitní tříleté studium a zřizovatelem školy byla Nadace Paseka, založená nakladatelem Ladislavem Horáčkem, který se zasloužil o záchranu Portmonea.

Vyýhled z fakultní knihovny, která vznikla jako moderní přístavba piaristické koleje podle návrhu architekta Aleše Buriana

V roce 1999 škola požádala o státní souhlas se zřízením vysoké školy neuniverzitního typu, o rok později přijímal už nové studenty Institut restaurování a konverzačních technik, o.p.s. V roce 2005 přijala školu pod svá křídla Univerzity Pardubice, jako svoji pátou fakultu. Pod Fakultou restaurování vzniklo v roce 2011 Centrum pro restaurování a památkovou péči, které poskytuje celoživotní odborné vzdělávání a další služby v oblasti péče o kulturní dědictví.

Osm desítek studentů

V současné době navštěvuje Fakultu restaurování 63 studentů ve čtyřech oborech bakalářského studia a 26 studentů ve dvou oborech navazujícího magisterského studia. Na fakultě působí 29 interních pedagogů. Hlavní sídlo školy se nachází v Jiráskově ulici, naproti objektu zámecké jízdárny. Součástí tohoto areálu je také několik ateliérů a také středověká Červená věž. V jejích prostorách vzniklo Muzeum restaurování a historických technologií.

Fakulta restaurování využívá i další prostory, především někdejší piaristický klášter. Budova, postavená v 17. století, sloužila až do roku 1950 potřebám řádu. Po uvěznění jejího posledního rektora v ní byl zřízen internát pedagogické školy. V roce 2014 převzala Univerzita Pardubice pro Fakultu restaurování objekt piaristické koleje. O rok později byla dokončena moderní přístavba koleje, ve které je umístěna fakultní knihovna. Škola zároveň využívá, společně s městem Litomyšl i velký společenský prostor v nižším podlaží přístavby.

Čtěte takéRestaurátoři vyzdobili Váchalovu ulici v Litomyšli

V historické budově piaristické koleje sídlí katedra humanitních věd, ateliéry a laboratoře restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů nebo děl na papíře. Největší ateliér najdete v prostorách někdejšího refektáře koleje. V jižním křídle kláštera má škola několik pokojů pro své posluchače. Posledním objektem, jehož rekonstrukci univerzita dokončila, je ateliérová budova v blízkosti děkanátu Fakulty restaurování.

Oslavy jubilea

Fakulta restaurování slaví 25. jubileum tradice restaurátorského školství v Litomyšli. Oslavy výročí proběhnou v neděli 22. dubna 2018, přesně v den, kdy před 25 lety došlo k podpisu zřizovací listiny tehdy Soukromé školy restaurování a konzervačních technik. U příležitosti oslav fakulta připravuje den otevřených dveří a setkání absolventů školy, vydá stříbrnou pamětní medaili, almanach absolventů a publikace o vzniku školy. V Muzeu restaurování a historických technologií v Červené věži bude připravena výstava o vzniku a vývoji školy.

Projekty na záchranu kulturního dědictví

Pedagogové a studenti fakulty řeší národní, ale i mezinárodní restaurátorské a výzkumné projekty. Řada z nich se týká významných památek, jako je například Karlův most v Praze, vila Tugendhat v Brně, Betlém na Kuksu nebo Santiniho kaple v Křenově.

Ateliér restaurování kamene v současné době pracuje na projektu „Záchrana dědictví velkých sochařů poloviny 20. století“. Mezi dlouhodobé projekty také patří průzkum a restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene. Na ochranu a restaurování knižních fondů je zaměřený projekt „Barokní kulturní dědictví klášterů Broumov a Rajhrad“.

Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru sídlí v bývalém refektáři piaristické koleje

Zajímavý je také další projekt, na kterém se Fakulta restaurování podílí. Věnuje se zpracování tématu renesančního a manýristického štukatérství v období do roku 1620 na našem území. Studenti a pedagogové fakulty se nedávno podíleli také na restaurování náhrobku Adele Lederer na Novém židovském hřbitově v Praze nebo náhrobku Arnošta z Pardubic v polském Klodzku.

Fakultní muzeum v Červené věži

Červená věž je pozůstatek středověkého opevnění Litomyšle, pochází z 15. století. V její blízkosti se nacházela městská brána. V roce 1998 v Červené věži, která stojí v areálu školy, vzniklo Muzeum restaurování a historických technologií. Horní patro je upravené jako vyhlídka. Muzeum návštěvníky seznamuje se školními historických technologií, ať už z oblasti architektury, uměleckých řemesel nebo knižní kultury.

V historické Červené věži vzniklo Muzeum restaurování a historických technologií

V Červené věži studenti a pedagogové fakulty připravují také sezónní expozice. V současné době je to například výstava „Z Litomyšle do Gorzanowa - Renesanční zámky a venkovské památky mezi Čechami a Kladskem“, na podzim 2018 fakulta otevře výstavu s názvem „(O) kraje“. Nabídne kresby a malby inspirované místy z okolí Litomyšle a Kuksu.

Spustit audio