Nejstarší kapli lidé navštěvují už osm století

9. leden 2016

Kaple svaté Kateřiny v České Třebové je jedinou románskou rotundou ve východních Čechách. Stále ukrývá mnohá tajemství. Záhadou zůstává například to, kdy a kdo tuto nevelkou sakrální stavbu postavil. Zato legend se o nejstarší kapli našeho kraje vypráví hodně.

Románská rotunda svaté Kateřiny v České Třebové pochází s největší pravděpodobností už z první poloviny třináctého století. Odborníci tu vidí souvislost se založením města právě na počátku třináctého století. Kdo a proč kapli vybudoval, ale není jasné. Možná nejprve plnila funkci soukromé kaple, teprve později se mohla stát místem veřejným.

První písemnou zmínku o kapli sv. Kateřiny najdeme v latinsky psané listině rychtáře Lipolta z roku 1335. „Tato listina je uložena v archivu v Ústí nad Orlicí“, doplňuje ředitelka Městského muzea v České Třebové Jana Voleská. “Obsahuje text, ve kterém se rychtář Lipolt zavazuje dávat na údržbu kaple peníze a také píše, že tak činí stejně jako jeho otec i děd.“

Tvrdohlavá Kateřina

Lidé z České Třebové i okolních obcí si během staletí vznik kaple, která stojí na starém hřbitově, spojovali se zázraky. Podle pověsti se na jejím místě zjevila sama svatá Kateřina. Měla prý zástěru plnou kamení a tím tedy chtěla dát najevo, že právě na tomto místě má být postavena kaple. Českotřebovští ale začali stavět jinde. V práci se jim ovšem moc nedařilo, protože to, co prý ve dne postavili, bylo během noci zase zbořeno. A tak se nakonec opravdu museli podvolit přání sv. Kateřiny. Legend o vzniku kaple či verzí je ale víc.

Původně románská rotunda, s kruhovým průměrem necelých osm metrů, byla během staletí několikrát přestavěna a doplněna. Ze druhé poloviny 14. století pocházejí gotické úpravy, například křížová klenba v apsidě rotundy.

Konce dvou žeber křížové klenby zdobí stylizované lidské tváře. „Také k nim se váže pověst. Jedna tvář prý patří donátorovi kaple a druhá staviteli. Ale vzhledem k tomu, že jde o nepůvodní doplněk, tedy mladší než románský, mnoho pravdy na téhle legendě asi nebude“, dodává ředitelka českotřebovského muzea Jana Voleská.

Rotunda sv. Kateřiny v České Třebové

Renesanční proměna

Kaple sv. Kateřiny změnila svůj vnější vzhled okolo poloviny šestnáctého století, kdy omítky ozdobila renesanční sgrafita. Další úpravy následovaly o dvě století později, kde kapli byly přistavěné dřevěné předsíně a také kostnice či sakristie. Předsíně byly stržené v roce 1840, u hlavního vstupu pak vznikla předsíň kamenná.

V roce 1905 město Česká Třebová vybudovalo nový hřbitov a hřbitov v sousedství rotundy sv. Kateřiny tehdy přestal sloužit svému účelu. Hřbitovní kaple začala chátrat. Obnova objektu začala až ve dvacátých letech minulého století.

Vzácný a jedinečný interiér

Poslední velká oprava rotundy sv. Kateřiny probíhala až do roku 2002. Restaurátoři pracovali také na oltáři, který dominuje komornímu a historicky velmi cennému interiéru. V centru oltáře je umístěná pozdně gotická plastika patronky kaple, svaté Kateřiny Alexandrijské. Oltář zdobí i další sochy světců, sv. Rocha, sv. Šebestiána, sv. Růženy z Limy a sv. Rozálie. Na vrcholu oltáře je umístěna Kalvárie.

Od skončení rekonstrukce kaple sv. Kateřiny slouží opět svému účelu. Konají se v ní bohoslužby a další církevní obřady. Rotunda se stala i oblíbeným místem pro konání svateb. Deset let má kaple znovu opravené varhany, a tak lidem slouží mimo jiné také jako malý koncertní sál.

autor: BRA
Spustit audio