Největší rybářství chová kapry od Čáslavi po Moravskou Třebovou

21. listopad 2015
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Výlov rybníku Lodrant

Největší rybářství v našem kraji, Rybářství Litomyšl s.r.o., se stará o více než dvě stovky rybníků. Jak velká plocha to asi je? Představte si dva tisíce fotbalových hřišť vedle sebe.

Škála velikosti rybníků, na kterých hospodaří Rybářství Litomyšl, je velmi pestrá. Od druhého největšího rybníku v našem kraji Hvězdy na Svitavsku až po ty nejmenší na Poličsku. Právě v této oblasti najdete několik úplně nových rybníků. V nich vyrůstají mimo jiné i ohrožené druhy ryb.

Společnost Rybářství Litomyšl vznikla v roce 1993 na základě privatizace části státního rybářství Litomyšl. Během následujících let se firma rozrůstala a dnes hospodaří na 220 rybnících především v Pardubickém kraji. Celková rozloha rybníků dosahuje 1200 ha vodních ploch.

Kapr na stůl i na ozdobu

Devadesát procent roční produkce Rybářství Litomyšl tvoří kapr obecný. Doplňkovými druhy ryb jsou lín obecný, tolstolobik, amur bílý, candát obecný, štika obecná nebo sumec velký. V chovu litomyšlských rybářů bychom ale našli i lososovité druhy ryb, jako je například pstruh duhový, pstruh potoční nebo siven americký.

„Drtivá většina našich ryb je určená pro tuzemský trh, celkově je to asi osmdesát procent produkce. Ryby ale také vyvážíme, v současné době hlavně do Polska,“ vysvětluje ředitel společnosti Oldřich Holzmann a dodává: „Velký podíl našich ryb slouží také k zarybňování tekoucích vod a pro potřeby rybářských svazů, a to nejen ve východočeském regionu, ale také v severních Čechách.“

Výlov rybníku Lodrant 3

Největší rybářství v našem kraji samozřejmě chová celou řadu druhů, které ocení například sportovní rybáři, jako je cejn, parma nebo okoun. Pro sportovní rybáře společnost každoročně vyhrazuje několik rybníků k lovu ryb na udici, a to hlavně v okolí Budislavi, Litomyšle nebo na Českotřebovsku. Rybářství Litomyšl také odchovává okrasné druhy ryb, jako je například kapr Koi, zlatý karas, zlatý jesen nebo karas schubunkin.

Rybníků přibývá a stejně tak raků

Speciálním programem, kterému se Rybářství Litomyšl věnuje, je chov chráněných a ohrožených druhů ryb, jako je například mník jednovousý, střevle potoční nebo jelec jesen.

„Tyto ryby chováme ve speciálních rybnících hlavně v oblasti Vysočiny, na Poličsku. Jde o neprůtočné rybníky. V této oblasti jsme jich postavili celou řadu. V nich ohrožené druhy ryb odchováváme do velkosti ročního plůdku nebo dvouletých násad. Potom je vysazujeme do volně tekoucích vod a do přehrad,“ vysvětluje ředitel společnosti Rybářství Litomyšl Oldřich Holzmann.

Několik let rybáři z Litomyšle pracují na projektu záchrany raka říčního. „Raky říční chováme na Vysočině přibližně v pěti rybníčcích. Chov probíhá velmi úspěšně. Spolupracujeme s ochranáři a podle jejich pokynů potom raky vysazujeme do různých volných toků nebo lesních potůčků,“ dodává Oldřich Holzmann.

Společnost Rybářství Litomyšl se výrazně podílí na revitalizaci krajiny. Díky ní vzniklo v posledních letech až 35 nových rybníků, o celkové ploše asi 100 ha. Na poli odborné činnosti a ochrany přírody firma úzce spolupracuje s českými univerzitami a několika dalšími vědeckými subjekty.

autor: BRA
Spustit audio