Nejvíc jelenů uvidíte pod Zámeckým kopcem

6. červen 2018

Největší farmu jelení a dančí zvěře v našem kraji založili manželé Kučerovi. O prostor nouzi nemají, k jejich zámku v Nových Hradech patří velké pozemky.

Areál zámku v Nových Hradech se neustále proměňuje. Manželé Kučerovi, kteří zámek koupili před 21 lety, rok co rok budují nové zahrady a také ohrady pro jelení a dančí zvěř. S chovem začínali před 15 lety a dnes se na svazích okolo zámecké zahrady pase přes 550 kusů jelenů a daňků.

Z očí do očí

Stáda si můžete prohlédnout třeba z vyhlídkové plošiny. Postavená je přímo u ohrady jelenů, poblíž barokní sýpky. „K jelenům se návštěvníci dříve mohli dostat až přímo do ohrady, bylo to v době, kdy se zvířata pásla přímo na svahu Zámeckého kopce,“ vysvětluje majitel zámku Petr Kučera.

Farma rodiny Kučerových čítá na 550 kusů jelení a dančí zvěře

„Ze zámeckého kopce jsme ale jeleny museli přesunout jinam, na kopci teď máme založenou hektarovou anglickou zahradu a letos bychom tam rádi vybudovali také vyhlídkovou cestu až k vrcholu. Návštěvníci se tedy teď přímo mezi jeleny nedostanou. Ale i z vyhlídkové plošiny mohou mít zvířata na dosah ruky a případně je nakrmit, budou-li ovšem zodpovědní a přinesou si jen tvrdé pečivo,“ dodává Petr Kučera.

Pohled na stádo jelenů v ohradě pod zámeckou sýpkou

Ke stádu daňků, produkční farmě, se dostanete také velmi blízko, aniž byste museli vstoupit do zámeckého areálu. Ohrada, kde se daňci, ale i další zámečtí jeleni pasou, lemuje silnici vedoucí z Nových Hradů směrem na Litomyšl. V prostoru u hřbitova můžete pohodlně zaparkovat i auto. Pokud je ale velké horko, daňky u plotu spíš nečekejte, s největší pravděpodobností budou ve stínu vzdálenějšího lesíka.

Novou atrakcí by se měl stát mohutný jelen 

Rodina Kučerových chová jeleny a daňky přibližně na 50 hektarech pozemků. „Samozřejmě musíme sledovat genetiku, vyřazovat ta zvířata, která nemají požadovaný standart. Do budoucna bychom chtěli stavy jelenů v ohradě za zámkem o něco snížit. Rádi bychom si nechali laně - favoritky a do Nových Hradů přivezli jelena od jednoho chovatele z Rakouska,“ upřesňuje Petr Kučera.

Ohrada s jeleny a daňky při silnici vedoucí z Nových Hradů do Litomyšle, v pozadí Zámecký kopec

„Myslím, že by se ten jelen mohl stát skutečně velkou atrakcí. Jde totiž o chov karpatských jelenů, který rakouský chovatel získal ze zrušené obory bývalého rumunského diktátora Ceausesca. A ten měl v oboře opravdu výjimečné kousky, paroží těchto jelenů je naprosto nevídané, jsou to opravdu mohutní jedinci.“  

Zámek není jen zámek

„Tak jak šel čas, zamýšleli jsme se nad tím, jak zámku a jeho areálu vrátit jeho původní podobu. Ta panství dříve byla obrovská, náš zámek se stavěl ke konci 18. století. Dnes je jiná doba, ale přesto se snažíme, dát na těch 120 hektarech tomu prostoru opět charakter zemědělského podniku,“ vysvětluje majitel. „Chov jelenů se ukázal jako velmi atraktivní počin. Návštěvník, zvlášť když sem přijde s dětmi, může mít jeleny na dosah a to rodiny baví. Zvlášť teď v době, kdy se rodí mláďata,“ dodává Petr Kučera.

Majitel zámku Nové Hrady v ohradě s jeleny pod barokní sýpkou

Během dvou desítek let manželé Kučerovi zámecký areál v Nových Hradech zásadně změnili. Z opuštěného zámku se stala opět honosná budova, uvnitř si můžete prohlédnout expozici historie nábytku. Okolo zámku najdete několik typů zahrad, můžete navštívit muzeum cyklistiky, expozici anglických klobouků, zelené divadlo nebo labyrint. 

autor: BRA
Spustit audio