Obchvat Sezemic má do tří let ulevit městu a propojit Pardubice s D35

18. únor 2019 10:29

Mnozí na něj čekají jako na smilování. A taky dost dlouho. Budoucí silniční obchvat Sezemic na Pardubicku má odvést z města podstatnou část dopravy a po napojení na D35 zabránit tomu, aby veškerý provoz vedl právě přes obec.

Český rozhlas Pardubice ale zjistil, že stavba za zhruba jednu miliardu korun musí získat nový posudek o vlivu na životní prostředí. Starý posudek z roku 2000 po změnách legislativy neplatí, takže se kolečko řízení EIA vrací na úplný začátek.

Stavbou dotčená města, obce i jednotlivci tak teď mají šanci záměr připomínkovat, a to do 1. března u krajského úřadu. Mohli by například namítat, že silnice může negativně ovlivnit okolí, např. vodní zdroje, zástavbu hlukem nebo území s chráněnými živočichy.  

Petice proti obchvatu

Proti obchvatu vznikla před pár lety i petice. Někteří obyvatelé místní části Počápelské Chalupy se obávali, že silnice povede blízko jejich domů a nelíbila se jim navrhovaná protihluková opatření.

Protestoval tehdy i místní občan  David Višňák. Po jednáních s ŘSD ale podle něj silničáři slíbili, že domy ochrání větší protihlukový val.

Samotná sezemická radnice obchvat podporuje a slibuje si od něj, že se díky němu sníží zatížení centra obce dopravou. Teď je to 6 až 7 tisíc aut denně, po zprovoznění dálnice by to mohl být až dvojnásobek.       

Sedmikilometrový úsek za pardubickým Spojilem vybočí do polí směrem na Počápelské Chalupy, Sezemice mine z jihu a pokračovat bude na Časy, a tam se napojí na mimoúrovňovou křižovatku na budoucí D35.

Silničáři cenu stavby odhadují na 700 milionů bez daně, dokončení plánují v roce 2022 tak, aby obchvat byl hotový současně s dálnicí. Pokud by se to nestihlo, měly by Sezemice podle nezávislého starosty Martina Staňka zaděláno na velké dopravní problémy. V současně době podle něj ŘSD začíná vykupovat pozemky.

autor: Ondřej Wolf
Spustit audio

Související