Od pramene k ústí aneb po toku Desné

Řeka Desná

Divokou a Hučivou Desnou mají Jeseníky. Jizerskými horami zase protéká Černá a Bílá Desná. A další Desnou najdete mezi Prosečí a Litomyšlí. Pokud se ale místních na tuto říčku zeptáte, možná ji znát nebudou. Pro všechny je to totiž "Desinka", a to už po staletí.

Desná (chcete-lli tedy, Desinka) protéká pomyslným trojúhelníkem mezi Poličkou, Prosečí a Litomyšlí. Pramení v kopcích poblíž obce Svatá Kateřina a po třiceti kilometrech se vlévá do řeky Loučné, nedaleko obce Nová Sídla. Desinka je krásně čistá a vytváří romantická údolí. Na jejích březích vznikala důležitá historická sídla.

Kostel uprostřed lomu

Budislav proslavila legenda o tajemném rytíři Toulovcovi, jehož domovem se staly nedaleké skály, dnes přírodní rezervace Toulovcovy maštale. Pískovcové útvary a krásné vyhlídky ale najdete také přímo v centru obce.

V Budislavi, na místě někdejšího pískovcového lomu, stojí moderní kostelík. Už deset let slouží věřícím všech církví a nese poetické jméno - Kostel Boží lásky. Postavený je ve tvaru lidského srdce a střecha má podobu lipového listu. V malém svatostánku se nekonají jen bohoslužby, kostel slouží obci také jako prostor pro kulturní akce a oblíbili si ho také svatebčané.

Výhled z Budislavských skal

Zkameněliny i hrací obraz

To všechno a ještě samozřejmě daleko víc nabízí Muzeum Vesnice v Dolním Újezdě, největší obci na toku řeky Desné. Muzeum před deseti lety založil místní Klub oživení historie obce. V bývalé zemědělské usedlosti, kdysi zvané „U Adamů“, si můžete prohlédnout celou řadu památek, spojených s životem na vsi. Kroje, staré zemědělské náčiní, ukázky řemesel i dobové fotografie Dolního Újezdu a jeho okolí.

0:00
/
0:00

Umění přímo na břehu


V Osíku, v obci nedaleko Litomyšle, vedle sebe stojí roubená chalupa a moderní galerie. Přestože tyto stavby dělí staletí, spojuje je jeden příběh. V roubence celý život strávili manželé akad. sochař František Janda a akad. malířka Ludmila Jandová, která zesnula před šesti lety. K poctě její památky vznikla White Gallery, Bílá galerie. V jejím srdci najdete depozitář obrazů a grafik Ludmily Jandové, výstavní prostory ale slouží také pro sezónní expozice děl předních českých výtvarníků.

White Gallery v Osíku (2)

Mihule versus kormoráni

Přestože říčka Desná protéká zastavěnými lokalitami, stále má průzračnou čistou vodu. Proto se také na jejím horním toku můžete setkat s rakem kamenáčem i rakem říčním. V korytě dolního toku žije pstruh potoční. S tímto druhem ryby se ale, a to nejen na Desince, setkáváme stále méně. Ve vodách Desné se vyskytuje také vranka obecná nebo mihule potoční, chráněné druhy. V posledních letech ale často musejí odolávat náletům kormoránů, kteří dělají starosti hlavně místním rybářům.

0:00
/
0:00