Pardubice převezmou od armády přírodní park Červeňák, začaly uzavřením mostů

18. květen 2019 07:35

Pardubická radnice v pondělí převezme od ministerstva obrany přírodní lokalitu Červeňák. Město se ve smlouvě zavázalo, že po dobu 20 let zůstane na místě zeleň a nebude tam možné prodávat ani pronajímat pozemky.

Armáda už území o velikostí 19 hektarů dlouho nevyužívá, jsou tam náletové dřeviny, zbytky vojenských objektů a dva mosty ve špatném stavu.

Když na místo přijde člověk z města, ocitne se rázem v divočině, místo je poměrně neprostupné. „Skoro všechno je nálet, protože tady původně moc lesa nebylo, bylo to vojenské cvičiště a cvičily tady tanky. To, co tady teď vidíme, jsou stromy, které se za posledních 30 let vysemenily a vyrostly,“ říká náměstkyně primátora Helena Dvořáčková (ANO).

Podle ní stav nezůstane stejný. „Bude se muset provést nějaké základní mýcení, aby se sem lidi dostali, ale to bude obsahem studie, která se nechá zpracovat na odboru hlavního architekta, až to bude naše.“

Cestu přes most Červeňák město zahradilo

Zatarasené mosty

Na mostě je značka, která zakazuje vjezd vozidel a vstup chodců. „To je most, který patří městu. Ten druhý most není schůdný. Na základě mostní prohlídky byl tento most označen jako nepouživatelný,“ vysvětluje Dvořáčková. Podle ní zatím bourání mostů není v plánu.

Podle Dvořáčkové je kovový most s žulovou dlažbou v havarijním stavu a na 7stupňové škále má nejhorší hodnocení, stupeň VII.

Klasifikace stavu mostu má stupně I-VII

Stupeň VII: vady a poruchy ovlivňující zatížitelnost takovou měrou, že vyžadují okamžitou nápravu pro odvrácení, hrozící katastrofy, popř. uzavření mostu (např. naprostá zchátralost průřezů rzí nebo hnilobou (oslabení průřezů o více než 30%), pobořené části nosné konstrukce nebo podpěr, nadměrné průhyby, chvění nebo vlnění mostu apod.)

„Údolí Chrudimky a břehová berma je zanesená mezi evropsky významnou lokalitu Chrudimka, takže je to chráněné podle Natury 2000,“ vysvětluje vedoucí odboru životního prostředí Miroslav Míča, proč je podle něj lokalita tak zajímavá a pokračuje: „Tady je to zaměřené na drobné živočichy, na vážky a jejich larvy, které žijí ve vodě. V údolí řeky Chrudimky nemá být žádná činnost, samozřejmě ta berma lze přemostit tak, aby nedošlo k tomu zásahu do evropsky významné lokality, která by třeba tu populaci vážek ohrozila.“

Ještě na jaře začnou úředníci s prvním průzkumem lokality Červeňáku.

Spustit audio

Související