Pořadníky v domovech pro seniory. Čím jste na tom hůř, tím jste na tom lépe

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Královéhradecký domov pro seniory GrandPark oslavil 1. výročí svého otevření plesem pro své klienty

Domovy pro seniory jsou přeplněné. Čím hůř na tom člověk je, tím má větší naději na umístění. Taková je realita. V dnešní době nehraje roli to, že máte žádost podanou třeba dva roky. Pokud jste ještě schopní se o sebe postarat, dostanou se před vás ti, kteří jsou v bezvýchodné situaci.

„Nejprve přijmeme od budoucího klienta žádost o umístění. Na základě této žádosti jedou sociální pracovnice z domova na sociální šetření. Buď do přirozeného prostředí domů, nebo do nemocnice. Tam situaci, ve které se klient nachází, obodují a podle počtu bodů sestaví pořadník žadatelů,“ vysvětluje vedoucí Domova seniorů Na Dubině Monika Kopecká.

Boduje se jak zdravotní stav, tak sociální situace. Zjišťuje se, zda senior žije sám nebo má někoho, kdo mu pomáhá, zda bydlí v bytě s výtahem nebo musí denně do schodů, atd. Pořadníky do domovů se neustále mění a v dnešní době není možné přijmout všechny žadatele. Situace je špatná a stále se zhoršuje.

„My se opravdu snažíme reagovat na aktuální potřebnost seniorů. Mohou se k nám dostat klidně za měsíc, pokud jejich sociální i zdravotní stav bude tak špatný, že tzv. přeskočí žadatele, kteří mají u nás žádost podanou i několik let,“ říká Monika Kopecká.

Nové prostory zatím jen na papíře

„Uvažuje se o dalších ubytovacích prostorách pro seniory v našem krajském městě. Také se jedná se o soukromém investorovi, který by do Pardubic přišel, podobně jako do Chrudimi nebo do sousedního Hradce Králové. Ale i samotné město Pardubice hledá ideální řešení. Uvažuje se buď o přestavbě některé budovy, nebo o novém domově. Město se opravdu snaží a cítí, že je to priorita,“ myslí si Monika Kopecká.

V soukromých domovech pro seniory přispívá rodina. A jsou to tisíce korun měsíčně. Garance státu tam není. Ve státních zařízeních je to tak, že pokud důchod klientovi nestačí na zaplacení péče, stát mu na ni přispěje, aby mu 15 procent z penze zbylo.

Problém s nedostatkem pracovníků mají i pečovatelé v terénu. Je jich málo, navíc jsou velmi špatně ohodnocení. Potvrdila nám to Vlasta Doušková z SKP centra Pardubice, které zajišťuje mimo jiné i domácí zdravotní péči. Tam situace tak špatná zatím není.

Domácí zdravotní péče

„Jsme služba, která pracuje pod pojišťovnami, to znamená, že pojišťovny nás financují. Naši práci určuje praktický lékař, který vyhodnotí stav pacienta a doporučí domácí zdravotní péči. My pak pečujeme o pacienta přímo u něj doma. Když je potřeba, jezdíme i v noci,“ vysvětluje Vlasta Doušková. Výhodou této služby je, že se tak uvolní lůžko v nemocnici, které je pro pojišťovny dražší, než domácí péče. Také nemocný člověk se cítí v domácím prostředí lépe.