Prázdninové Svitavy lákají na muzea i lesy

8. červenec 2018

Svitavy jsou připraveny na prázdninové hosty. Speciální letní nabídku připravilo městské muzeum, na své si přijdou děti i dospělí. Pokud se chcete o prázdninách začít učit nový cizí jazyk, zkuste esperanto, více se o něm dozvíte v Ottendorferově domě naproti muzeu. Ale pokud byste chtěli raději do přírody, můžete zkusit Vodárenský les nebo Schindlerův háj.

Esperanto je nejjednodušší jazyk

Tento jazyk vymyslel Ludvík Lazar Zamenhof, který žil v dnes polském Bialistoku. V časech jeho dětství žili ve městě Židé, Poláci, Němci a Rusové. Děti se na ulici často nemohly domluvit a to přivedlo malého Zamenhofa k vytvoření společného jednoduchého jazyka. Jeho snaha byla natolik urputná, že když mu v osmnácti letech otec, který chtěl mít ze syna lékaře, spálil už kompletní slovník, neváhal a vytvořil jej znovu.

V Česku dnes mluví esperantem kolem 800 lidí. Mají své knihy, internetové rozhlasové vysílání a esperanto je slyšet dokonce i v opeře. Esperantisté se poznají i ve světě s ostatními podle odznáčku, zelené pěticípé hvězdy.

Zakladatel esperanta pocházel z židovské rodiny z Bialistoku

Ve Svitavách je jediné muzeum esperanta v Čechách, Moravě i Slovensku. Návštěvníci si v něm můžou prohlédnout první českou učebnici, slovníky, nebo fotografie z akcí, které esperantisté společně pořádají.

Vodárenským lesem vede chodník močálem

Na kraji města, za nově postaveným Parkem patriotů, stojí les. Ještě v letech německého osídlení zde byly vyhloubeny studny, které zásobovaly město pitnou vodou. Dnes podmáčeným terénem vede vyvýšený dřevěný chodníček s mnoha zajímavými zastaveními. Asi jeden a půl kilometrový okruh je ozvláštněn informačními tabulemi s přírodovědnou tématikou, vysokými pozorovatelnami, nebo prostými lavičkami u lesních tůní.

Zastavení ve Vodárenském lese

 

Vodárenský les je plný života. Stačí se chovat tiše a prostě pozorovat.

Na okraji Schindlerova háje stála šibenice

Na druhé straně Svitav roste nevelký les, dnes známý jako Schindlerův háj. Původně tu byl ale Šibeniční les, se šibenicí, pod kterou se odsouzení také přímo pohřbívali.

Po první světové válce se z tohoto krásného místa stal tzv. Háj hrdinů. Svitavští sportovci, povětšinou Němci, zde měli lesní tělocvičnu. Po první válce, ze které se mnoho svitavských mužů nevrátilo, postavili přeživší první pomník, jako vzpomínku na padlé kamarády. Během let pak v lese pomníky přibývaly ať už od bohatých občanů, nebo různých spolků.  Byla postavena kaple, altánek a například i sluneční hodiny. Po válce a odsunu německého obyvatelstva byl háj zničen. Zůstal původní sedmimetrový pomník se střelou z italské fronty, většina ostatních nenávratně zmizela.

Původní pomník z Háje hrdinů

Dnes uprostřed lesa stojí hotel, který nese jméno židovského zachránce Oskara Schindlera. Bohužel je toto, kdysi vyhlášené výletní místo, takřka liduprázdné.

Spustit audio