V Bezpráví měl před 30 lety vyrůst skanzen totality

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Skanzen totality v Bezpráví

U cyklostezky z Ústí nad Orlicí do Chocně stojí kámen s vytesaným nápisem Bezpráví, je to poslední připomínka velkolepého plánu, vybudovat v této osadě skanzen totality. Pražští recesisté ze Společnosti za veselejší současnost chtěli Bezpráví prohlásit ještě před listopadem 89 za hlavní město ČSSR.

Několik měsíců po sametové revoluci se kolem vlakové zastávky osady Bezpráví kupily busty, hesla a pěticípé rudé hvězdy. Postupem času se ze skanzenu totality stávalo smětiště dějin, zmizely artefakty a zmizel i kámen s vytesaným nápisem Bezpráví. 

Po čase ho místní objevili na zahrádce u jedné z nedalekých chatek. A po menších tahanicích ho dopravili k hospodě U Pildy, která stojí v Bezpráví u cyklostezky. Umístili k němu i informační ceduli připomínající temné období naší historie. 

Klopoty

Kaplička na Klopotech bývala vyhledávaným poutním místem s údajně léčivou vodou

Údolím vzhůru z Bezpráví do Říček narazí turisté na nově opravenou kapli panny Marie nejvyšší pomocnice v Klopotech. V roce 1812 ji v dřevěné podobě postavili nad pramenem údajně léčivé vody vojáci vracející se z napoleonských válek. V roce 1817 vyrostly v její blízkosti lázně, ve kterých si nemocní koupali své neduhy, a hostinec, protože přibývalo poutníků prosících pannu Marii za uzdravení. 

Říčky bez řeky

Vecnice Říčky je poměrně vysoko položená obec a vzhledem k hustotě osídlení jí chybí vodní zdroj. Prameny vyvěrající nad vesnicí zdaleka nestačily pro všechna hospodářství. Voda se dovážela například z Klopotského údolí a tak se s vodou velmi šetřilo. Každý dům měl svoji jímku, do které sbíral dešťovou vodu a vodu z tajícího sněhu. Tato se pak používala jako užitková, případně pro napájení dobytka.

Zajímavostí je i místní hasičská zbrojnice, která je postavena přímo nad sběrnou nádrží. Také ta je součástí naučné stezky Po stopách živé vody, která začíná i končí na návsi v Říčkách.

Spustit audio

Související