V nejstarší škole se učí už od dob renesance

24. únor 2018

Budovou nejstarší školy v našem kraji prošly desítky generací studentů a žáků. Ještě dnes ji navštěvují posluchači Moravskotřebovské univerzity třetího věku, a tak tradice výuky na Latinské škole stále pokračuje. Už stovky let.

Budova Latinské školy v Moravské Třebové vznikla v roce 1566. Právě toto datum je vytesané jak na fasádě domu, tak i uvnitř, na klenební konzoli. Škola stojí v samotném srdci Moravské Třebové, na Kostelním náměstí v těsné blízkosti kostela Nanebevzetí Panny Marie. Dvoupodlažní renesanční budovu Latinské školy se starodávnými nápisy a citáty na fasádě určitě neminete bez povšimnutí.   

Více než půl tisíciletí výuky

Městská nebo farní škola existovala v Moravské Třebové už v průběhu 15. století. Existence latinské školy je doložena k roku 1511. Tehdejší majitel města Ladislav Velen z Boskovic totiž pozval faráře ze Salcburku, aby na školu dohlížel. „Nevíme, kde sídlila a jakou měla podobu. Pravděpodobně to ale bylo také v blízkosti kostela,“ vysvětluje ředitel Městského muzea v Moravské Třebové Robert Jordán.

Nová budova, dnešní Latinská škola, byla postavená v roce 1566. Její hlavní sál, největší učebna, patří mezi nejkrásnější historické prostory ve městě. Nápisy a antické citáty na renesančních kamenných deskách nad okny a vstupními dveřmi domu jsou v latině a řečtině. Samozřejmě vyzdvihují význam vzdělání a poslání školy. Jako například:

Vzdělán jsa ve vědách, budeš moci vzlétat až ke hvězdám
a býti sobě původcem velkého jména,
zatím co ostatní snažící se nahromadit jen bohatství,
v zapomenutí hynou, když se rozkutálí pomíjející majetek.

Velký sál Latinské školy už sice nemá původní bohatou výmalbu, jeho hvězdicovitá hřebínková klenba ale návštěvníky fascinuje dodnes. Klenební konzole jsou zdobené, jedna z nich nese letopočet vzniku školy, další mravoučné nápisy, jako například: „Nenáviď lež, nepodceňuj se, spěchej pomalu“ nebo „Mírni hněv, miluj mír, nenáviď násilí“ či „Miluj rodiče, cti učitele, uznávej vrchnost.“

Na konzoli poblíž jednoho z oken je také uvedeno jméno  - Pavel Eckelius. Ten vedl latinskou školu v době, kdy vznikla nová budova.

Škola s velmi dobrým jménem

Latinská škola nebyla v období humanismu běžnou městskou školou. V dnešní terminologii by se v podstatě jednalo o středoškolský stupeň vzdělávání. Studenti se v latinské škole učili latině, řečtině, matematice a přírodním vědám.

„Moravskotřebovská škola měla skutečně dobré jméno. Její absolvování bylo skutečně dobrou vizitkou pro studenta a předpokladem pro úspěšné přijetí na univerzitu,“ dodává historik Robert Jordán. „Absolventi školy pokračovali ve studiu na univerzitách v Krakově, ve Vídni nebo Lipsku. Nejčastěji odcházeli na univerzitu ve Wittenbergu.“

Výzdoba Latisnké škola a nároží kostela Nanebevzetí Panny Marie v Moravské Třebové

Od roku 1626 byla škola pod dozorem katolického faráře. „Tato budova, která vždy patřila městu, je v rámci vzdělávání v Moravské Třebové skutečně unikátní. Výuka zde probíhala po několik staletí, školní řád nepřerušila třicetiletá válka, vyučovalo se zde i po druhé světové válce,“ pokračuje Robert Jordán.

„Až do 80. let 20. století budovu Latinské školy využívala sousední základní škola na Kostelním náměstí, která potřebovala více prostor pro výuku. Latinské škole byla například i cvičná kuchyně. Ta skutečná potom v době, kdy v objektu fungovala restaurace Latinka,“ dodává historik.

Dnes prostory Latinské školy využívá ke kulturním a společenským účelům moravskotřebovská radnice a organizace Kulturní služby města Moravská Třebová.

Hřebínková klenba hlavního sálu Latinské školy patří k nejkrásnějším v Moravské Třebové