Vladimír Velfl leze po střechách jako kočka

9. květen 2019

Je vyučený klempíř, ale jak sám říká, práce ho přinutila naučit se tucet dalších řemesel. I proto, že tam nahoru se každému nechce.

Ve fabrice potřebovali klempíře a tak se šel učit klempířskému řemeslu. Měl štěstí na učitele, ani ne tak na učilišti, jako později v praxi.

Vladimír Velfl má rád staré stavby. Když ho přizvou k opravě kostelní věže, nikdy neví, zda vymění jen pár plechů, nebo celý krov. Pokud to jde, používá dřevěné spoje, bez použití hřebíků a kovových svorníků.

Při rozebírání starých krovů obdivuje práci tehdejších řemeslníků, kteří s minimem nástrojů dokázali stavět krásná díla. Nekvalitní práci ale pozná také. Říká, že nejvíce památkové objekty utrpěly v padesátých letech, kdy se opravovalo jen tak na oko, nebylo dost kvalitního materiálu a nebyl ani zájem některé budovy zachraňovat. Neodborné opravy z těch dob způsobily nenávratné škody a často i zánik vzácných staveb.

Věžičku Larischovy vily pokryje černou břidlicí

Také Larischova vila v Pardubicích, spojená s popravami českých vlastenců během heydrichiády, se po mnoha desetiletích dočkala kompletní rekonstrukce. Dřevěné stropy se propadly a střecha věže byla v tak špatné stavu, že už opravit nešla a musela být nahrazena novou přesnou replikou věže staré. Po dlouhém vyjednávání s odborníky z památkové péče byla jako krytina zvolena přírodní černá břidlice. Štípe se a tak práce s ní není snadná, ale Vladimír Velfl má přírodní materiály rád. Břidlicové tašky, na špičce věže velmi kolmo ložené, by měly vydržet silný vítr i krupobití.

Přírodní břidlice by měla zvládnout silný vítr i krupobití

Při odkrývání střechy věže v Larischově vile našli za trámem uschované asi půlmetrové prkénko s podpisy řemeslníků, kteří věž v roce 1906 opravovali: pardubický stavitel Leiský, tesaři a zedníci z Veselí, Vohraženic, Mětic a Habřiny. Prkénko s podpisy se vrátí do opravené věže a přibyde pod něj nové, na kterém jméno Vladimíra Velfla nebude chybět. Budou uschována přinejmenším na dalších sto let.

Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...