Z pardubických lesů mizí smrky, napadl je lýkožrout

31. leden 2019

Nejen Vysočina, Beskydy a Jeseníky. Kůrovec likviduje stromy taky v Polabí a zasažené jsou i městské lesy v okolí Pardubic. Na postižená místa nastoupili dřevorubci s pilami a těžkou technikou a jen vloni vytěžili přes dva a půl tisíce kubíků smrkového dřeva.

V okolí Pardubic jsou postižená čtyři místa, studánecký a spojilský les, areál dostihového závodiště a mýtiny jsou teď vidět i v nemošickém lese. Kvůli suchu a kůrovci vloni padlo přes tři hektary lesa, hlavně souvislé smrkové porosty.

Pardubice vlastní celkem 460 hektarů lesních pozemků, jsou to většinou smíšené porosty a asi 20 procent tvoří právě smrčiny, řekl vedoucí odboru životního prostředí města Pardubic Miroslava Míča. „Naštěstí, když se podíváme do porostní mapy města Pardubic, tak to jsou porosty osmdesátileté a starší, potom už v lesích města smrk nebyl vysazován, takže ten problém nemáme tak rozsáhlý. V lesích města Pardubic převažuje dub, borovice a jiné dřeviny.“

Dřevorubci museli vykácet i smrky v lese u Nemošic

Dřevo se teď špatně prodává, kvůli kůrovcové kalamitě v Česku nejde dobře na odbyt, trh je přesycený, a tak v městských lesích jsou tu tam vidět skládky skáceného dřeva. Pardubický magistrát čeká na to, až se objeví případný kupec. Většina pokácených stromů ale už z míst těžby zmizela. 

S obnovou postižených lesů město počítá, zalesnění mýtin mu navíc ukládá zákon. Na třech hektarech holin chce místo smrku vysadit jiné druhy, odolnější proti škůdcům, suchu i větrným kalamitám. Budou to především listnáče - dub, javor, buk, z jehličnanů pak douglaska tisolistá a jedle bělokorá. V plánu je vysadit letos 24 tisíc sazenic.

Pokud to bude nutné, bude těžba kůrovcem napadaného dřeva pokračovat i v letošním roce a měla by mít přednost před běžnou plánovanou těžbou.

autor: Ondřej Wolf
Spustit audio

Související