Za tři měsíce lidé v Pardubicích vytřídili tři čtvrtě tuny kovů

28. říjen 2020 07:50

Za tři měsíce lidé v Pardubicích vytřídili 721 kilogramů kovového odpadu. Město zavedlo možnost třídění kovových obalů od potravin v červenci. Lidé je hází do žlutých kontejnerů na plasty, nádoby jenom na kovy by zabíraly další místo, uvedl magistrát v tiskové zprávě.

Do žlutých kontejnerů mohou lidé odkládat kromě plastů a tetrapakových obalů i plechovky od nápojů, krmiv pro zvířata a další drobné plechovky bez zbytků původního obsahu. K odložení větších kovových předmětů jim slouží devět separačních dvorů, v nichž mohou obyvatelé města bezplatně odkládat i další roztříděný komunální odpad.

Samostatné nádoby na kov by podle náměstka primátora Jana Nadrchala zabraly další veřejná prostranství a kontejnery by musely vyvážet vozy vyhrazené přímo pro tuto komoditu.

Plasty, kovy Tetra Pak

„Tříkomoditním sběrem tyto komplikace odpadají, jelikož vše je sváženo jedním vozem na třídicí linku v rámci jedné svozové trasy, a to bez dalších nákladů,“ dodal náměstek.

V Pardubicích lze třídit plasty, tetrapaky a kovy, papír, sklo, elektroodpad, textil, bioodpad ze zahrad a jedlé oleje. Letos město začalo se zkušebním sběrem bioodpadu v sídlištní zástavbě. Hnědé popelnice jsou na Dubině.

„K opětovnému využití se tak v současné době v Pardubicích vrací více než třetina odpadů,“ dodal Nadrchal. Na devět separačních dvorů lidé loni svezli 183 tun kovů, z toho lehké kovy včetně hliníkových obalů tvořily 23 tun.

Svitavy mají kontejnery na kovy od roku 2017, jsou šedé barvy. Po prvním jarním a podzimním svozu tam lidé za několik měsíců umístili 650 kilogramů kovového odpadu.

autor: pta | zdroj: ČTK
Spustit audio

Související