Zámek Orlice (Letohrad)

26. červenec 2012

Areál zámku Orlice na okraji Letohradu byl dlouhé roky místní ostudou. Záchrana přišla nedávno s novým vlastníkem

První zmínka o orlické tvrzi pochází z roku 1361, kdy je uváděn Ivan z Orlice jako patron místního kostela. Jsou známí i následovníci tohoto Ivana až do roku 1415. V této době však veškeré zprávy o Orlici končí a pokračují až o 100 let později. Někdy během 15. století se stává majitelem orlického statku rod Strachotů z Kralovic. Dalšími obyvateli orlického zámku byli Sudové z Řeneč, kteří se dostali na Orlici pravděpodobně sňatkem a následnou koupí statku v roce 1565. Tehdy také došlo ke stavbě nové renesanční budovy, jejíž centrální část byla vyzdobená sgrafitovou figurální výzdobou. Před rokem 1592 byla tvrz rozsáhle přestavěna, stržena byla původní stará věž a na její místo bylo postaveno patrové stavení, které bylo zdobeno sgrafitem tzv. psaníčky. Během třicetileté války byla v orlickém dvoře prý nemocnice a mrtví byli pochováváni za kostelem. Po roce 1650 ztratila zámecká budova svůj původní, rezidenční význam, jelikož vrchnost přesídlila do tehdy zakoupeného Kyšperka. Původně zámecká budova byla proto přestavěna na sýpku a obydlí správce a čeledě.

Zámek Orlice u Letohradu

Již před polovinou 19. století byly pozemky orlického dvora pronajímány místním drobným hospodářům. Ve 20. letech 20. století areál koupilo Stavební družstvo železničářů v Kyšperku a tedy také došlo k demolici většiny hospodářských budov. V 60. letech sloužil zámek jako sklad, později zde sídlila Jednota a autoservis. Od roku 2008 už notně zchátralý objekt zakoupila letohradská společnost Eywan, která celý objekt začala za pomoci štědré dotace z EU nákladně rekonstruovat.

Zámek Orlice u Letohradu - probíhající přestavba areálu

V prostorách dvora by měla vyrůst novostavba hotelu, samotný zámek by měl návštěvníkům nabídnout restauraci, středověkou krčmu a muzeum, kde budou presentovány místní archeologické nálezy i expozice knihtisku. Plánované otevření objektu, jehož rekonstrukce vyjde na cca 124 milionů Kč, by mělo být už 1. července 2012 – tedy pouhý rok od započetí oprav. Společnost Eywan dala skvělý návod, jak by měla vypadat příkladná péče o památky. Kéž by takovýchto vlastníků památkově chráněných objektů bylo více…

Kam se vydáme příští týden? Seznámíme vás s tvrzí ve Vranové Lhotě nedaleko Moravské Třebové. Historie tohoto objektu spadá až do 14. století a podobně jako nedaleké Biskupice byl na přelomu 19. a 20. století spojen s rodem Thurn-Taxisů. Ve 20. století tvrz chátrala a došlo dokonce i k demolici východního křídla. Dnes je Vranová Lhota v soukromých rukách a je pomalu rekonstruován na pozdější muzeum loutek a divadelní prostor. Pořad si nalaďte buď v úterý 23. 8. v 17:10 nebo v neděli 28.8. v 17:30 na Čro Pardubice.

Logo

Zvětšit mapu
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.