Zámek Orlice (Letohrad)

26. červenec 2012

Areál zámku Orlice na okraji Letohradu byl dlouhé roky místní ostudou. Záchrana přišla nedávno s novým vlastníkem

První zmínka o orlické tvrzi pochází z roku 1361, kdy je uváděn Ivan z Orlice jako patron místního kostela. Jsou známí i následovníci tohoto Ivana až do roku 1415. V této době však veškeré zprávy o Orlici končí a pokračují až o 100 let později. Někdy během 15. století se stává majitelem orlického statku rod Strachotů z Kralovic. Dalšími obyvateli orlického zámku byli Sudové z Řeneč, kteří se dostali na Orlici pravděpodobně sňatkem a následnou koupí statku v roce 1565. Tehdy také došlo ke stavbě nové renesanční budovy, jejíž centrální část byla vyzdobená sgrafitovou figurální výzdobou. Před rokem 1592 byla tvrz rozsáhle přestavěna, stržena byla původní stará věž a na její místo bylo postaveno patrové stavení, které bylo zdobeno sgrafitem tzv. psaníčky. Během třicetileté války byla v orlickém dvoře prý nemocnice a mrtví byli pochováváni za kostelem. Po roce 1650 ztratila zámecká budova svůj původní, rezidenční význam, jelikož vrchnost přesídlila do tehdy zakoupeného Kyšperka. Původně zámecká budova byla proto přestavěna na sýpku a obydlí správce a čeledě.

Zámek Orlice u Letohradu

Již před polovinou 19. století byly pozemky orlického dvora pronajímány místním drobným hospodářům. Ve 20. letech 20. století areál koupilo Stavební družstvo železničářů v Kyšperku a tedy také došlo k demolici většiny hospodářských budov. V 60. letech sloužil zámek jako sklad, později zde sídlila Jednota a autoservis. Od roku 2008 už notně zchátralý objekt zakoupila letohradská společnost Eywan, která celý objekt začala za pomoci štědré dotace z EU nákladně rekonstruovat.

Zámek Orlice u Letohradu - probíhající přestavba areálu

V prostorách dvora by měla vyrůst novostavba hotelu, samotný zámek by měl návštěvníkům nabídnout restauraci, středověkou krčmu a muzeum, kde budou presentovány místní archeologické nálezy i expozice knihtisku. Plánované otevření objektu, jehož rekonstrukce vyjde na cca 124 milionů Kč, by mělo být už 1. července 2012 – tedy pouhý rok od započetí oprav. Společnost Eywan dala skvělý návod, jak by měla vypadat příkladná péče o památky. Kéž by takovýchto vlastníků památkově chráněných objektů bylo více…

Kam se vydáme příští týden? Seznámíme vás s tvrzí ve Vranové Lhotě nedaleko Moravské Třebové. Historie tohoto objektu spadá až do 14. století a podobně jako nedaleké Biskupice byl na přelomu 19. a 20. století spojen s rodem Thurn-Taxisů. Ve 20. století tvrz chátrala a došlo dokonce i k demolici východního křídla. Dnes je Vranová Lhota v soukromých rukách a je pomalu rekonstruován na pozdější muzeum loutek a divadelní prostor. Pořad si nalaďte buď v úterý 23. 8. v 17:10 nebo v neděli 28.8. v 17:30 na Čro Pardubice.

Logo

Zvětšit mapu
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...