Zámek Vranová Lhota

26. červenec 2012

Chátrající zámeček zažil divoké 20. století. V posledních letech je pomalu přestavován na pozdější muzeum loutek a divadelní sál.


Za nejstarší zmínku lze pokládat záznam v Zemských deskách z roku 1406, kdy je ve výčtu vranovského panství uvedena Lhota s tvrzí. Jejími prvními vlastníky byli páni z Vildenberka, kteří tvrz vystavěli po té, co byl v roce 1389 při vojenské kampani markraběte Jošta zničen nedaleký hrad Vraní hora. O podobě původní gotické tvrze dnes nemáme mnoho informací, víme, že celková délka stavby byla 11 metrů. K rozsáhlé pozdně gotické přestavbě došlo po roce 1507, kdy ji získal Vítek ze Ptení. Tehdy došlo k rozšíření o dvě nová křídla a objekt byl doplněn o obranný příkop. Koncem 16. století byly za Dětřicha Lhotského z Ptení nebo za Jana Kobylky z Kobylího prováděny renesanční úpravy převážně v interiérech. Roku 1714 byla Vranová Lhota Libštejnskými z Kolovrat připojena k biskupickému panství a objekt sloužil jen k provozu hospodářského dvora. Později došlo ke klasicistní přestavbě, byly zasypány příkopy a vybudován hospodářský dvůr. V letech 1874-1945 patřily Biskupice spolu s Vranovou Lhotou Thurn-Taxisům.

Zámek Vranová Lhota - nárožní věžice

Osudy zámku ve 20. století byly velmi spletité. Po roce 1945 byl zámek a přilehlý dvůr zkonfiskován. Pořádali se zde diskotéky a plesy a hrálo se zde divadlo. Později objekt využívalo JZD, které zde chovalo kuřata a skladovalo se zde obilí, řepa a brambory. Po roce 1989 byl zámek vrácen obci a ta ho po základních opravách střechy prodala pražské firmě Tramaz. V prosinci 1999 objekt koupila bývalá ředitelka Malého divadla v Českých Budějovicích Ivana Přibylová. Ta zámeček i za přispění grantů z Ministerstva kraje a Pardubického kraje rekonstruuje a přestavuje na pozdější muzeum loutek s divadelním sálem a restaurací. Vzhledem k napjaté finanční situaci jde rekonstrukce velmi pomalu a konec je zatím v nedohlednu. Velkým problémem jsou chybějící skleněné výplně oken, kterými do objektu zatéká, v havarijním stavu jsou přilehlé hospodářské budovy.

Zámek Vranová Lhota - obytné místnosti zámeckého pána a výklenek pro kamna

Náš letní seriál o chátrajících památkách Pardubického kraje pomalu spěje k závěru. Za týden navštívíme poslední objekt, kterým je výstavná barokní fara v obci Svinčany nedaleko Přelouče. Budova na okraji vesnice ukrývá nečekaný skvost - krásně zdobené fresky známého umělce Josefa Kramolína. Od padesátých let je fara víceméně prázdná a chátrá. Záchranu nepřineslo ani převedení na soukromého majitele, který se ji už několik let snaží neúspěšně prodat. Pořad si nalaďte buď v úterý 30. 8. v 17:10 nebo v neděli 3.9. v 17:30 na Čro Pardubice.


Zvětšit mapu
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...