Zavřou se dveře a začne peklo. Hasiči se v ohnivém kamionu pečou na 600 stupňů

16. říjen 2018 09:15

Do černa očouzené větrací mřížky dávají tušit, že kamion, který stojí u hasičské zbrojnice ve Vysokém Mýtě, není obyčejný. Za dvojicí protipožárních dveří kvílí plameny a dobrovolní hasiči uvnitř při výcviku zažijí ohnivé peklo.

Speciální tréninkový kamion je rozdělen do několika částí, hasiči zasahují ve dvojicích, nejdříve vstupují do kuchyně, kde musí zlikvidovat požár fritovacího hrnce. Jakmile z proudnice vyjde dávka vody, místnost se zaplní hustým dýmem. Hasiči se v některých okamžicích pohybují po hmatu, vidět není nic.

Když je kuchyně uhašená, hasiči pokračují do obývacího pokoje. Tam už je čeká rozvinutý požár, hoří pohovka a celá stěna, za okamžik mocné plameny olizují celý strop, jde o simulaci tzv. rolloveru, kdy plyny nahromaděné u stropu najednou vzplanou. První z hasičů dávkuje vodu z proudnice, druhý musí stále kontrolovat únikovou cestu a sledovat, jestli ji nepřehradily plameny.

Po čtyřech do pece

V těchto okamžicích teplota ve výšce hlavy a u stropu může dosahovat 600 °C. Hasiči se proto pohybují převážně po čtyřech, u podlahy je snesitelných 250 °C. Pohyb po čtyřech také zlepšuje viditelnost, protože koncentrace kouře je u země menší, navíc při pohybu po čtyřech je lépe roznesena váha a snižuje se riziko proboření (na nestabilních površích).

Občas se někomu v extrémních podmínkách udělá špatně, upadne, bylo i pár zlomenin. Pro takové případy je v kamionu několik velkých červených záchranných tlačítek. Po jejich stisknutí okamžitě plameny ustanou, pustí se ventilace a rozsvítí se světla.

Rollover je jev, kdy vzplanou plyny ve vrchní vrstvě a celý strop zahalí plameny

S každou dvojicí je uvnitř také instruktor, který ovládá jednotlivá ohniska požáru, sleduje počínání hasičů a jejich práci následně vyhodnotí. Na celou situaci navíc dohlíží operátor, který sedí za žáruvzdornými skly v kukani, ze které má přehled o celém ohňovém polygonu.

Čisté plameny

Těsně u kamionu stojí několik vysokých tlakových lahví, jako palivo totiž v ohňovém polygonu využívají propan butan. Ten hoří čistým plamenem bez kouře, který se tak přidává pro ztížení podmínek zvlášť.

Jako první vyšel z kamionu a výcvik má za sebou Robert Pifka. „Bylo to skvělý, opravdu to simuluje reálné podmínky a přitom člověk ví, že je v bezpečí. Uvnitř musíte hlídat v podstatě všechno najednou, protože nevíte, odkud vám začne hořet. Hasíte jedno místo a ono v tu ránu hoří nad váma, nebo za váma, je tam velice špatná viditelnost. V určitých chvílích si nevidíte ani na ruce ani na kolegu, takže aby tam byla ta souhra.“

Speciální kamion, kde si hasiči mohou zkusit zásah ve stísněných podmínkách, přijel do České republiky teprve podruhé. Za 4 dny, kdy stál ve Vysokém Mýtě, výcvik absolvovalo přes 120 hasičů z Pardubického i Královehradeckého kraje.

Uprostřed kamionu je prosklená kukaň, odkud celý zásah sleduje operátor. Přehled o situaci zlepšuje i monitor s obrazem z termokamery
autoři: Josef Ženatý , pta

Související