Zázračný lék neexistuje, přesto se léčba rakoviny rozvíjí raketovým tempem

13. květen 2019

Špičkoví onkologové z celé republiky se tento týden setkají na prestižní konferenci Kontroverze pro onkologii v Dřítči u Pardubic. A proč kontroverze? Léčba onkologie postupuje velmi rychle dopředu a to, co platilo před pár lety, je dnes jinak.  Odborníci se setkávají proto, aby co nejpružněji reagovali na nejnovější poznatky v onkologické léčbě a domluvili se na společném postupu.

Zásadně se změnila léčba radiační a cytostatická. „Našly se nové postupy, které řadíme do biologické léčby. Už umíme lépe odlišit jednotlivé podtypy nádorových onemocnění. Například u karcinomu prsu je mnoho subtypů. Každý se chová jinak a my už víme, jak ten konkrétní nádor efektivně léčit,“ říká MUDr. Iveta Kolářová z  Komplexního onkologického centra Pardubického kraje Multiscan.

Biologická léčba je funkční, ale ne pro každého

Chemoterapie, radioterapie, biologická /cílená/ léčba a hormonální léčba. To jsou čtyři základní metody, které se používají při léčbě karcinomu prsu, a většinou se vzájemně prolínají podle potřeby.

Chemoterapie a biologická léčba se používá před nebo po operačním výkonu, radioterapie po operačním výkonu.

Obarvené buňky rakoviny prsu pod elektronovým mikroskopem

Cílená, tedy biologická léčba, má význam u deseti až patnácti procent nemocných žen s karcinomem prsu. Cílí přímo na jedno místo v nádorové buňce.

Jedná se o léky na biologickém základě, které se podávají nitrožilně v intervalech nejčastěji tří týdnů. „Léčba trvá přibližně jeden rok, pacientka dochází na cílenou léčbu jednou za tři týdny. Ale existují už léky, které se podávají i subkutálně – tzn. podkožně, pacientka nemusí být tzv. kanylovaná do žíly,“ vysvětluje MUDr. Iveta Kolářová.

Radioterapie se vyvíjí obrovským tempem

Každé onkologické centrum má dnes moderní lineární urychlovače, díky kterým se dají ochránit okolní zdravé tkáně. Před dvěma lety zavedl vedoucí Radiologického centra Multiscan Pardubice Martin Doležel metodu řízeného dýchání. Ta se používá hlavně v oblasti levého prsu. Cílem je oddálit srdce od cílového místa, které je potřeba ozářit. Pacientka musí spolupracovat a přístroj ozařuje pouze tehdy, když je žena v nádechu.

„Zázračný lék na rakovinu zatím neexistuje, ale každý rok se vyvíjejí nové preparáty. A já věřím tomu, že se určitě dočkáme,“ uzavírá doktorka Kolářová.

Spustit audio

Související