Ať žije republika!

O smyslu českých a československých dějin

Předchozí díl
Následující díl

Jaké byly ideje První republiky? Rozumíme jim dnes? Nevyschly rozpadem Československa, případně ještě dříve? A co by na stav naší země řekl první prezident Tomáš Garrique Masaryk, který při vzdávání se úřadu vzkázal národu:

Byl jsem čtyřikráte zvolen presidentem naší republiky, snad mi to dává legitimaci, abych vás poprosil a celý národ československý i spoluobčany národností ostatních, abyste při správě státu pamatovali na to, že státy se udržují těmi ideály, na nichž se zrodily. Sám jsem si toho byl vždycky vědom.
Tomáš Garrique Masaryk

Východočeské muzeum v Pardubicích uspořádalo při příležitosti oslav 100 let od vzniku samostatného Československa debatu, které se zúčastnili tři přední čeští historici: prof. Petr Čornej, prof. Vratislav Doubek a PhDr. Milan Ducháček.

Prof. Petr Čornej se specializuje na dějiny pozdního středověku, zvláště husitství a na historiografii. Vyučuje dějiny na Karlově univerzitě a na Literární akademii – Soukromé vysoké škole Josefa Škvoreckého. 

Prof. Vratislav Doubek se zaměřuje na politické dějiny a dějiny idejí se zaměřením na české země a středoevropský region v období 18. - 20. století; dějiny vystěhovalectví a česko-ruské vztahy. Působí na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě.

PhDr. Milan Ducháček se zabývá dějinami české a slovenské historiografie a česko-slovenskými vztahy. Působí na Literární akademii – Soukromé vysoké škole Josefa Škvoreckého. 

Spustit audio

Související