Znovuzrozené tvrziště Stoupec

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Upravená stará cesta k tvrzišti Stoupec
0:00
/
0:00

Stoupecká tvrz zanikla pravděpodobně  už v 15. století. Zarostla lesem a ztratila se z paměti lidí. Obdivovatelé Železných hor ji ale znovu objevili, les vyklestili, obnovili cestu i nedalekou studánku a z  tvrziště vytvořili krásné místo. Stoupec stojí za výlet.

Okrouhlé tvrziště Stoupec je chráněné vysokým vodním příkopem a poměrně dobře zachovalými valy.  Příkop byl zřejmě napájený drobnou vodotečí, dodnes v terénu patrnou jihovýchodním směrem. Pravděpodobně jde o pozůstatky gotického sídla Jana Chrasta ze Sloupce.  Už v roce 1486 byla tato tvrz pustá. V její blízkosti stával údajně ještě dvůr a vesnice.

Tvrziště Stoupec leží v lesích mezi Licoměřicemi, Březinkou a Jetonicemi, přibližně 7 km jihozápadně od Heřmanova Městce v okrese Chrudim. Nejlepší přístup je po modré značce od Březinky Vápenky, kterou Klub českých turistů nedávno kvůli tvrzišti přeznačkoval. Dříve bylo obtížné tvrziště ve vzrostlém lese najít, v roce 2008 postihla tuto oblast silná větrná kalamita a les musel být vytěžen. Dodnes jsou pozůstatky větrné smrště vidět na hranici vzrostlého a mladého lesa, která vede v těsné blízkosti tvrziště.

Kalamitu z roku 2008 připomíná také památník, usazený v zatáčce silnice ze Slavkovic do Jetonic. Ve svých základech má zabudovanou schránku s fotografiemi a textem popisujícím rozsah větrné smrště.

Panorama tvrziště Stoupec

Železnohoráci

O znovuzrození tvrziště Stoupec se zasloužili lidé z už zaniklé Společnosti přátel železných hor. Vyčistili celé tvrziště, upravili cestu a obnovili zapomenutou studánku, která je hlavním pramenem Mlýnského potoka. Dnes si říkají Železnohoráci a můžete je potkat buď na výletě po krásách Železných hor, nebo s nářadím v ruce, kdy opravují cesty, nebo lávky přes potoky. 

Lesní jezírko

Na druhou stranu od Vápenky po modré turistické značce je možné dojít k lesnímu jezírku. Jde zřejmě o zatopený starý lom na Starkočském potoce. Má různé názvy, někteří lidé ho znají pod jménem Koutova jáma, jiní pod pojmem Myší díra.

Lesní jezírko pod Vápenkou

K jezírku se váže tragická událost z roku 1937. Kdy v něm tragicky ukončili svůj život mladík a jeho milá z nedaleké vesnice. Rodiče jejich vztahu nepřáli a tak se opásali vojenským řemenem a skočili ze skály přímo do jezera.