Česko zůstává na chvostu Evropy v podílu vědkyň. Brzdí je stereotypy a předsudky

30. leden 2024

OSN už před lety vyhlásila Mezinárodní den dívek a žen ve vědě. Ten upozorňuje na jejich zásadní roli v této oblasti a má je inspirovat k vědecké dráze. 

„Ve vědě máme pořád málo žen a přitom je tam potřebujeme. Ženy jsou pro vědu velkým přínosem a právě tohle by mohlo nalákat i nové talenty do vědecké činnosti. Myslím, že i muži jsou rádi, když nejsou sami na tu vědu,“ říká Veronika Lacinová Najmanová z Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

Večer žen ve vědě

Speciální akci chystají v Pardubicích na 7. února od 17 hodin do velké univerzitní auly. Během ní návštěvníci uvidí videorozhovory s vědkyněmi, zazní přednáška Genderová rovnost ve vědě a výzkumu a nebude chybět ani diskuze nazvaná Jaké je být vědkyní v České republice. Univerzita k této příležitosti připravila i speciální grafický prvek Women in Science. Ten svou barevností odkazuje na všechny fakulty a ukazuje tak, že jde o společné téma.

Pokud jde o strukturu akademických pracovníků a pracovnic na Univerzitě Pardubice, tak k roku 2022 tvořily ženy zhruba 55 % asistentek a 40 % odborných asistentek, ale jenom 27 % docentek a pouhých 18 % profesorek.

Čtěte také

„Pro ženy není jednoduché se prosadit. Nastává jim období mateřských a podobně. Kariéra se zbržďuje, zpomaluje. Po tolika letech naskočit zpátky do rozjetého vlaku bývá složité. Já jsem z fakulty chemicko-technologické, kde se přístrojové vybavení a metodiky posouvají tak strašně rychle, že je fakt těžké udržet krok,“ soudí prorektorka Petra Bajerová.

Veronika Lacinová Najmanová doplnila, že přesto jsou i vědkyně, které mají 3 děti a zvládly udržet svou kariéru. „Jsme dál a možností, jak dnes dělat vědu a skoro ji nepřerušit je spousta.“

Právě stereotypy a předsudky jsou podle ní největším problémem. „Co je mužský a co ženský obor, kdo půjde na mateřskou, kdo bude pečovat a nebude kvůli tomu pro zaměstnavatele tak atraktivní. Mnohem častěji se ale dnes diskutuje jak ženám pomoct, aby dokázaly kloubit plnohodnotný rodinný život a svou profesi.“

Země má co dohánět

Česko je podle dat Eurostatu dlouhodobě nejhorší zemí v Evropské unii z hlediska podílu žen mezi výzkumnými pracovníky. „Důvodů je hodně. Některé země se cíleně snaží prosazovat lepší podmínky pro ženy, podporovat je. U nás je tohle téma v kurzu až v posledních letech. Možná některé v tomhle ohledu vyspělejší země teprve dobíháme,“ uzavírá hlavní koordinátorka a moderátorka Večera žen ve vědě Veronika Lacinová Najmanová.

autor: Jakub Malý
Spustit audio

Související