Do školy na povel! Vojáci přijmou jen jednoho z pěti

20. leden 2018

Na Vojenskou střední školu v Moravské Třebové se ročně hlásí stovky dětí. Je totiž jediná svého druhu v Česku, dokonce i v rámci visegrádské čtyřky. A svoje studenty si pečlivě vybírá.

Zájem o studium na Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole Ministerstva obrany v Moravské Třebové téměř pětinásobně překračuje kapacitu školy. Velké množství uchazečů ale neprojde už zdravotními testy ve vojenských nemocnicích.

V současné době Vojenskou střední školu navštěvuje 368 studentů v denním studiu. Vybrat si mohou mezi Vojenským lyceem a oborem Elektrotechnika.  Formou dálkového studia školu momentálně navštěvuje 71 vojáků z povolání. Vyšší odborná škola má jedenáct studentů.    

Na internátu musí bydlet i místní

Vojenská střední škola má čtyři ročníky. Jednotlivým třídám se ale říká čety. Škola má svoje velení a všude platí přísné podmínky a vojenská pravidla. Ve škole totiž nejde jen o studium vojenské techniky a dalších odborných předmětů, ale hlavní roli hraje všeobecná vojenská příprava. Proto je škola internátní. Na ubytovně tak musí bydlet i studenti, kteří mají domov v Moravské Třebové nebo jejím blízkém okolí.

Areál Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany  v Moravské Třebové

Budíček před šestou zajišťuje píšťala a den ve škole studenti nezahájí bez rozcvičky. Večer nechybí závěrečná kontrola a večerka. Na vycházky mimo areál chodí studenti většinou ve vojenském stejnokroji.

Samozřejmostí je praktická výuka. Škola má vlastní střelnici na okraji Moravské Třebové. „Naši studenti ale absolvují třeba i parašutistický výcvik, a to ve spolupráci s Aeroklubem ČR a letištěm v Moravské Třebové. A vycházíme vstříc i zájemcům o kurzy bezmotorového létání,“ dodává náčelník štábu a někdejší absolvent vojenské školy podplukovník Viliam Beke.

Pohled do historie

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany nese svůj oficiální název dvanáct let. Navazuje ale na bohaté vojenské dějiny a školství Moravské Třebové. V objektu už od září 1935 působilo Státní vojenské reformní gymnázium.

Výuka na střelnici Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové

V době druhé světové války se areál vojenské školy proměnil v zajatecký tábor, hlavně pro příslušníky spojeneckých vzdušných sil. „Byli tady soustředění Francouzi, Britové, ale také tu byli vojáci z Austrálie nebo Nového Zélandu,“ vysvětluje náčelník štábu pplk. Viliam Beke. „Nezřídka se stane, že potomci těchto vojáků i dnes navštíví školu a pátrají po rodinných a historických souvislostech.“

V roce 1949 zahájila svoje působení Vojenská škola Jana Žižky, po dvaceti letech byla přejmenovaná na Vojenské gymnázium Jana Žižky. Tento název škole vydržel do roku 1996. Nad školou převzala patronát Československá obec legionářská, a tak od roku 1997 nese škola i čestný název "Škola Čs. obce legionářské".

Víc než jen školní muzeum

Škola má vlastní muzeum, které je ale běžně přístupné veřejnosti. Expozice mapují nejen historii školy, ale zejména hlavní etapy dějin naší armády. První část je věnována Čs. legiím a období od vzniku Československé republiky po okupaci.

Gymnázium v Moravské Třebové otevře obor pro piloty. Garantem by měl být Martin Šonka

03386296.jpeg

Na gymnáziu v Moravské Třebové na Svitavsku nejspíš vznikne technické lyceum, které studenty připraví v oboru letectví, absolvovat mohou i pilotní výcvik. Žádost o registraci nového studijního oboru podá gymnázium na ministerstvo školství do konce září.

Druhá část popisuje období od začátku druhé světové války po rok 1947 a další se věnuje období od roku 1948 do roku 1990.

Součástí výstavy je také prezentace zahraničních operací Armády České republiky po roce 1990. Velkoformátové panely přibližují například mise v oblasti Perského zálivu, v Mali nebo na Sinajském poloostrově. Těchto vojenských operací se účastnili i absolventi školy, a tak do muzea věnovali řadu vojenských předmětů nebo věci osobní potřeby právě z misí.

Spustit audio

Související