Dýmky z Proseče kouří skoro na všech kontinentech

26. listopad 2016

Malé městečko na Chrudimsku je jediným místem u nás, kde se sériově vyrábějí dýmky. Přesto je každá originálem. Z Proseče míří do čtyřiceti zemí světa.

Říkalo se jim bakuláři. Lidem, kteří před více než 170 lety procházeli olšiny podél Novohradky nebo potoků na Prosečsku. Hledali a těžili pařezy, bakule s fládrem, které byly vhodné pro výrobu dýmek. Dnes se do Proseče dováží kořeny z Itálie.

Slavné centrum dýmkařské výroby

K historii patří legendy. Příběh počátků dýmkařské tradice na Prosečsku se zdá být ale pravdivý. Začíná v roce 1841, kdy krajem táhlo ustupující pruské vojsko. Dva muži z Pasek prý tehdy byli vyzváni, aby na trakařích vezli píci pro vojenské koně. S armádou se dostali do Kladska, kde se seznámili s dýmkařským řemeslem. A po návratu domů dýmky začali vyrábět.

Dýmkař Antonín Pešina si v roce 1845 pořídil šlapací soustruh, zvaný draxl a s výrobou dýmek začali i jeho synové. I když se exempláře z počátků produkce dýmek nezachovaly, je známé, že se od roku 1860 zdobily řezbou nebo gravurou. Celý výrobní proces tak tvořila čtyři samostatná řemesla: dýmkař, pasíř, soustružník a řezbář. Okolo roku 1880 se už dýmkařstvím zabývalo na dvě stě obyvatel Proseče. Zlatá éra přišla ve třicátých letech minulého století. To už se v Proseči a okolí vyrábělo na 500 různých typů dýmek a počet lidí, které řemeslo živilo, překročil šest stovek.

Klasika se nemění

Výrobu dýmek v Proseči zprůmyslnil zábořský obchodník Bernard Kopperle, který získal odbytiště v celé rakousko-uherské monarchii. V roce 1905 se jeho dílna proměnila v továrnu a o pět let později začal Bernard Kopperle po vzoru francouzských výrobců zpracovávat bruyerové dřevo. Po zestátnění podniku se do Proseče soustředila veškerá výroba dýmek.

Špalíčky dřeva z vřesovce stromovitého společnost BPK dováží v Itálie

V tradici výroby dýmek a stejné lokalitě dnes pokračuje firma BPK spol. s r.o. „Ročně vyrobíme 130 - 140 tisíc dýmek. Expedujeme je do čtyř desítek zemí, mezi největší odběratele patří Velká Británie, Německo a Dánsko. S našimi dýmkami se můžete setkat i ve Vietnamu nebo státech Jižní Ameriky,“ vysvětluje jednatel společnosti BPK Jiří Dittrich.

Prosečská továrna vyrábí celou řadu typů dýmek, různých velkostí i povrchové úpravy. Převážnou část produkce tvoří klasické dýmky, rovné nebo ohnuté. K sortimentu patří i dýmky s keramickou hlavičkou, které jsou sice funkční, ale většinou si je lidé pořizují jako dekoraci nebo do sbírky.

Od špalíčku po expedici

K výrobě dýmek se používá dřevo vřesovce stromovitého. Z Itálie dorazí v podobě v podobě špalíčků. Prvním strojem, který se jich dotkne, je fréza. „Základní polotovar se frézuje ve třech krocích,“ dodává jednatel společnosti BPK Jiří Dittrich. „Základ dýmky pak putuje do glazovací dílny, kde se obrušují hrubé struktury. Následuje sestavovací dílna, kde se dřevěná hlavička kompletuje s náustkem. Ten se musí se dřevem stočit a zbrousit tak, aby nebyl cítit přechod k náustku. Každá dýmka je proto skutečně originál.“

Hlavička dýmky před spojením s náustkem

Povrch dýmky se dále pemzuje. Směsí pemzy a ricinového oleje se upravuje tak, aby byl co nejhladší. Následně se smočí v barvě, aby vynikla struktura dřeva. „Odběratel si samozřejmě může barvu zvolit podle přání. Finální povrchovou úpravu pak dýmka dostává v lakovně a po oleštění špiček ji můžeme zabalit a expedovat,“ uzavírá Jiří Dittrich.

Historie na dlani

Proseč je na tradici výroby dýmek pyšná, a tak ve městě samozřejmě nechybí Muzeum dýmek. To najdete v roubeném domku čp. 61 na náměstí. Jedinečná sbírka dýmek z Proseče a okolí je doplněná ještě o raritní kousky ze zahraničí. V muzeu si můžete prohlédnout vzorky materiálů, ze kterých se dýmky vyrábějí a také nástroje řemeslníků, kteří se dýmkařstvím zabývali. V expozici nechybí kolekce současných výrobků společnosti BPK.

autor: BRA
Spustit audio