Jedinečné chalupy a prastaré stromy. Telecí je pohádkové

26. červen 2022

Telecí patří k nejkrásnějším vesnicím našeho kraje. Kulturní krajina s původní lidovou architekturou se snoubí s krásnou přírodou a je vidět, že si toho lidé v obci váží, místní i chalupáři.   

Už v minulosti si do Telecího pro inspiraci jezdili spisovatelé i malíři. Obec, vzdálená od Poličky asi 12 kilometrů, přitahuje etnografy, památkáře, ale samozřejmě hlavně turisty. A má svoje ikony. Těmi je bezesporu Roušarův statek z 16. století, slavná Zpívající lípa, unikátní devítiboká stodola u jednoho z dvorců nebo opevněná zvonice kostela.

Nekrásnější stavení a památky

Obec Telecí se táhne po obou stranách kopců chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy v délce asi šesti kilometrů. Na jednom konci se dotýká řeky Svratky, na druhém konci se tyčí Lucký vrch s historickou turistickou chatou. Jižní část vesnice je od roku 2005 vesnickou památkovou zónou, a to vzhledem k velkému počtu dochovaných roubených domů a hospodářských objektů, které mají podobu uzavřených trojbokých nebo čtyřbokých „poličských“ dvorců.

K nejzajímavějším dvorcům určitě patří objekt čp. 16, tzv. Roušarův statek. Svoji podobu v podstatě nezměnil od druhé poloviny 16. století. Patřil k bohatším statkům, má dvě podlaží, v jeho průčelí je patrný motiv čel stropních povalů s okénky výměnku v patře. Roušarův statek, který je od roku 2014 Národní kulturní památkou, není trvale obydlen. Pro zajímavost, na Roušarově statku se natáčely některé scény pohádky Nejlepší přítel. 

K zajímavým památkám v Telecím patří také roubená polygonální, devítiboká stodola se šindelovou krytinou u stavení čp. 10. Zajímavé na ní je to, že jako jediná v regionu zůstala součástí uzavřeného dvorce. Podle tereziánských dekretů 18. století se totiž stodoly musely stavět samostatně, v dostatečné vzdálenosti od obytných objektů.

Kostel svaté Máří Magdaleny v Telecím

Katolický kostel svaté Máří Magdaleny patří k nejkrásnějším památkám v Telecím. Dýchne na vás nostalgií starých časů, pochází z poloviny 14. století a v průběhu dějin sloužil různým církvím. Nevelký hřbitov obklopuje kruhová zeď, její součástí je márnice, barokní brána a obranná zvonice z 16. století, která měla původně několik střílen. Písemné zmínky o tom, že by ale skutečně sloužila k obraně,  chybí. Zvonice je v současné době vzhledem k technickému stavu nepřístupná. V Telecím se nachází také evangelický kostel, vybudovaný roce 1783.

Zpívající lípa

Zpívající lípa je jedním z nejkrásnějších a také nejmohutnějších stromů v Česku a je také opředená řadou legend. Lípa stojí u krásné roubené chalupy čp. 102, která patří rodině Dvořáčkových. Ta, společně s arboristy, o lípu vzorně pečuje. Některé obnažené větve chrání speciální stříšky, volnou dutinu potom mříž. O legendách a příbězích, spojených s lípou, si můžete přečíst v expozici, kterou Dvořáčkovi zpřístupnili v historickém sklepě svojí chalupy, výstava je otevřená celoročně.  

Stavení čp. 102 se Zpívající lípou v Telecím

Lípa v Telecím má několik jmen. Chalupu po 200 let vlastnil rod Lukásů, odtud také její název Lukásova. Lípě je podle odhadů asi 700 let. „Kdy byla zasazena, to samozřejmě nevíme, stejně jako kdy náš dům vznikl. Víme, že v roce 1660 vyhořel, základy budou ale s největší pravděpodobností ještě starší,“ vysvětluje majitelka domu Veronika Dvořáčková.

Název Zpívající lípa odkazuje k nejznámější legendě. V dutině lípy a jejím stínu prý kdysi sedával stařeček Jiroušek, který tu přepisoval žalmy a zakázané knihy. Verše si prozpěvoval a lidé, kteří procházeli okolo, slyšeli lípu zpívat. Ke slavnému stromu zamířila pro inspiraci také spisovatelka Teréza Nováková nebo Alois Jirásek.

Roušarův statek v Telecím

Lukásova lípa je od roku 2003 součástí znaku obce Telecí, o rok později se dostala na poštovní známku. V roce 2021 se Zpívající lípa stala Stromem roku v České republice a v roce 2022 zastupovala Česko v anketě Evropský strom roku, kde v konečném pořadí nakonec obsadila 7. místo. Zpívající lípu v obou anketách podpořilo velké množství lidí, hlavně pak děti z místní základní školy. U ní také roste dcera Zpívající lípy a ta letos poprvé kvete. Právě u ní by měla začínat naučná stezka, která pravděpodobně už příští rok propojí památné stromy v Telecím a jeho okolí.     

autor: BRA
Spustit audio

Související