Kočárovou cestou na zámek do Zdechovic

9. květen 2017
Vstup do zámeckého parku ve Zdechovicích

Ve zdechovickém zámku bylo od války vždy nějaké vojsko. To poslední, sovětské, opustilo zámek zcela pustý, se zdmi vybílenými do výše zvednuté vojenské paže.

Zámek byl postaven na místě původní tvrze. To dokazují i tloušťky zdí na západní straně, které jsou až jeden a půl metru. Po velkém požáru na počátku 19. století staví Karel z Paarů nový zděný zámek a o pár let později kolem něho zakládá honosný park.

Zámek přešel na základě Benešových dekretů po válce do státní správy. Zpočátku slouží jako ubytovna pro dělníky z nedalekých Chvaletic, později se do zámku stěhuje Československá armáda a umístěny jsou zde pracovní technické prapory PTP (tzv. Černí baroni).

V srpnu 1968 se na Zdechovickém zámku usazuje armáda sovětská. Na dlouhých 22 let.

Čtvero ročních období bylo zazděno ve zdi

Kolem zámku kdysi býval nádherný park ukončený pískovcovým sousoším zobrazujícím čtvero ročních období. Autor není přesně znám, ale buď je to dílo samotného M. B. Brauna, nebo někoho z jeho žáků. Po odchodu sovětských vojsk a převzetí objektu obcí, ale sochy na svém místě nebyly. Torzo jedné leželo v rybníce, ostatní byly použity jako stavební materiál k vyspravení obvodové zdi. Hlava bohyně jara byla objevena v jednom soukromém pražském sklepě.

Torzo sousoší Čtvero ročních období čeká na generální opravu

Obec by ráda celé sousoší nechala opravit a poté je vystavila v parku. Vzhledem k finanční náročnosti kompletní rekonstrukce, si ale návštěvníci Zdechovic budou muset na Čtvero ročních období ještě chvíli počkat.

Tanky jezdily po pohřebišti z 12. století

Obec začala v roce 2012 s pokládáním technologických sítí na předním nádvoří zdechovického zámku. K obrovskému překvapení všech narazili dělníci na unikátní kostrové pohřebiště. V záchranném výzkumu archeologové odkryli 106 hrobů, a v nich i takové zajímavosti jako záušnice nebo brakteát Přemysla Otakara II., s ražbou z roku 1265 – 1267.

Zdechovický zámek sloužil od války vojsku

Protože byla prozkoumána jen malá část nádvoří, většina hrobů zůstává v zemi. Prozkoumávat ji budou až příští generace.

Od hájovny k hájovně

Směrem od železniční tratě, od Řečan nad Labem, začínalo zdechovické panství bránou pod Mazánkovou hájovnou. Tento příbytek hajného ale vypadá spíš jako malý hrad s cimbuřím. Dnes je hájovna opravena a otevřena. Návštěvníci můžou vystoupat do vrchního patra, odkud je hezký pohled na kočárovou cestu. Tou se kolem rybníků lze ve stínu staletých stromů snadno dostat až do Zdechovic.

Vraníci s kočárem v zámku ve Zdechovicích

Na druhé straně zdechovického panství je neméně zajímavá hájovna, říká se jí Katovna a také vypadá spíš jako malý hrad. Od ní vede modrá turistická značka na Obří postele, což jsou veliké balvany, které tu zůstaly po ledovcové moréně.