Kudy v Pardubicích vedl pivovod? A kam přijela na návštěvu císařovna Sisi?

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Veselka, před rokem 1905, kdy byla v majetku rodiny budoucího letce Jana Kašpara

Zámeček poštmistra Krause, pardubická reálka, Jahnův rodný dům na Příhrádku nebo prostor zvaný Na Veselce to jsou místa, kolem kterých projdou obyvatelé Pardubic většinou bez povšimnutí. A přitom skrývají mnohdy velmi zajímavé příběhy.

Pardubický Příhrádek patří k turisticky vyhledávaným místům, přinejmenším se tu zastaví ti, kteří míří na zámek. Přesto ale málokoho příliš zaujme pamětní deska na jednom z tamních domků, která prozrazuje, že se tam narodil v roce 1838 Jiljí Vratislav Jahn.

Jméno kdysi velmi významného občana Pardubic, politika, chemika, pedagoga, ředitele pardubické reálky, básníka, ale také autora vědeckých spisů a dopisovatele do Národních listů dnes asi málokomu něco řekne. Přitom to byl právě on, který se například podílel na věhlasu pardubické reálky a rozkvětu politického, kulturního a společenského života Pardubic. Byl to muž  tak významný a schopný, že si ho posléze po jeho odchodu do důchodu a přestěhování do Prahy, vyžádali, aby tam řídil prestižní dívčí gymnázium Minerva.

Kudy vedl v Pardubicích pivovod?

Dnes tam sídlí Krajský úřad Pardubického kraje, ale před zhruba dvaceti lety měla tato významná budova z dílny architekta Františka Schmoranze ze Slatiňan namále. Byla totiž v tak žalostném stavu, že usilovali o její zbourání. Přitom ve své době patřila k nejvýznamnějším domům ve městě.

Z této části budovy bývalého pivovaru vedl k té protější pivovod, tedy potrubí, kterým teklo pivo

Postavili ji totiž v roce 1865  jako reálku, tedy první střední pardubickou školu. Jak významný to byl počin, o tom svědčí skutečnost, že u položení základního kamene byl třeba také František Palacký nebo F. L. Rieger.  Reálkou pak prošla řada současných i budoucích slavných osobností, například spisovatel Zikmund Winter nebo jazykovědec Jan Gebauer a mezi absolventy se řadil třeba architekt Josef Gočár, letech Jan Kašpar, a předseda vlády František Udržal.

Stopy slavného architekta Josefa Gočára najdeme v Pardubicích na řadě míst. Ne každý ale ví, že se za ním dá vydat také na pardubický zámek. Nejde tedy o jeho historickou hlavní budovu, ale okolní stavby, tedy ty, které zůstaly po zámeckém pivovaru. Jedním z jeho sládků byl totiž Antonín Chlad, také významný regionální politik, jehož dceru Marii si vzal Josef Gočár za manželku.

A i když se na zámku přestalo vařit pivo několik desítek let po vzniku nového pardubického pivovaru, budovy zůstaly a dnes v nich sídlí muzeum. Zajímavou představou je pak skutečnost, že přes tamní nádvoří vedl kdysi pivovod, tedy potrubí na pivo, nebo že v dnešním výstavním zámeckém sále býval výčep.

Z poštmistrova zámečku k Veselce

Projít se pardubickou třídou Míru je také zajímavou cestou do historie. Pokud začneme na jejím horním konci u Grandu, možná si kvůli němu ani nevšimneme sněhobílé honosné stavby, kterou bývalý hotel v podstatě zakrývá. Je to tzv. zámeček poštmistra Krase, významného měšťana Pardubic, úspěšného podnikatele, majitele pošty a otce výstředního „hvězdáře“ barona Artura Krause. Zámeček byl kdysi výstavním místem, který s oblibou navštěvovali a obývali třeba i králové. Na návštěvu ke Krausům tam přijel například saský král Jan, pruský král Vilém nebo císař František Josef I. s půvabnou císařovou Sisi.

Zámeček poštmistra Krause je dnes ukrytý za budovou Grandu

Druhý konec dnešní třídy Míru po stovky let zdobila jedna z nejproslulejších budov v Pardubicích, tzv. Veselka. Jaký význam měla, o tom svědčí skutečnost, že přestože už po jejím znárodnění v roce 1948 vlastně přestala sloužit svému účelu a v roce 1972 ji zbourali, nepřestalo se tomuto místu říkat Na Veselce.

Historie tohoto hotelu sahá až do 17. století, kdy tam stávala hospoda. V 19 z ní vznikl hotel, a hlavně slavný sál Odeon. Ten byl místem řady koncertů, divadelních představení, plesů a slavností,  které navštívila řada slavných osobností, včetně prezidentů Masaryka a Beneše. Veselku také několik desítek let vlastnila rodina letce Jana Kašpara. Tuto skutečnost může dnes připomínat i letcova nedaleko stojící socha.

Spustit audio

Související