Lípa na pohřebišti, jírovec na vinici. Pardubice zdobí nové stromy

21. květen 2023

V Pardubicích stojí několik stromů, které v rámci turistických vycházek vysázeli členové Klubu přátel Pardubicka. Nejstarší dub letní roste už osm let v areálu archeologického naleziště v Pardubičkách. Poté následoval jinan, jírovec, lípa, sekvojovec a nahovětvec.

Dub letní vysadili členové Klubu přátel Pardubicka v roce 2015 k oslavě 50 let od vzniku spolku. Volba druhu stromu a místa výsadby není náhodná. „Název Pardubice evokuje, že je to od slov pár dubů, takže byly vysazeny dva duby. Skutečný název Pardubic známý není, ale historikové se kloní k názoru, že byl jistý Parduba, hlava rodu, od kterého název pochází,“ vysvětluje předseda Klubu přátel Pardubicka Jan Řeháček.

Lípu velkolistou zasadili v předvečer 100. výročí založení Československa

Další strom stojí před městským úřadem v Pardubičkách. Lípu velkolistou tam vysadili k připomenutí sta let od založení Československa. „Lípu jsme vysadili z toho důvodu, že je to český národní strom, kterým se stala v roce 1848 na Všeslovanském sjezdu v Praze. Dodnes jsou lipové ratolesti na bankovkách, prezidentské standartě a tak dále,“ dodává předseda.

Park, ve kterém dnes lípa roste, vznikl po první světové válce. V 19. století to byl hřbitov pro vysloužilé vojáky z jezdeckého pluku. Následně tam pohřbili rakouské a pruské vojáky, kteří padli v bitvě u Hradce Králové. Dnes původní hřbitov připomíná už jen jeden náhrobek se jmény vojáků.

V parku Na Vinici vysázeli členové Klubu přátel Pardubicka jinan dvoulaločný a jírovec maďal

Další dva stromy vysázel Klub přátel Pardubicka v parku Na Vinici. „Na této stráni se za dob Pernštejnů opravdu pěstovalo hroznové víno. Asi nebylo příliš výnosné, protože to trvalo několik desetiletí a vinice byly zrušeny,“ popisuje Jan Řeháček dnes oblíbený městský park.

Členové klubu sází stromy nejen v Pardubicích. Například dub táborský najdete na zámku v Opočně a topol bavlníkový v arboretu Žampach. Přesnou polohu stromů najdete na stránkách www.pardubickestromy.cz.

Jak se proměnila podoba parku Na Vinici v průběhu několika staletí? Poslechněte si celý záznam pořadu.

Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?