Lípa na pohřebišti, jírovec na vinici. Pardubice zdobí nové stromy

21. květen 2023

V Pardubicích stojí několik stromů, které v rámci turistických vycházek vysázeli členové Klubu přátel Pardubicka. Nejstarší dub letní roste už osm let v areálu archeologického naleziště v Pardubičkách. Poté následoval jinan, jírovec, lípa, sekvojovec a nahovětvec.

Dub letní vysadili členové Klubu přátel Pardubicka v roce 2015 k oslavě 50 let od vzniku spolku. Volba druhu stromu a místa výsadby není náhodná. „Název Pardubice evokuje, že je to od slov pár dubů, takže byly vysazeny dva duby. Skutečný název Pardubic známý není, ale historikové se kloní k názoru, že byl jistý Parduba, hlava rodu, od kterého název pochází,“ vysvětluje předseda Klubu přátel Pardubicka Jan Řeháček.

Další strom stojí před městským úřadem v Pardubičkách. Lípu velkolistou tam vysadili k připomenutí sta let od založení Československa. „Lípu jsme vysadili z toho důvodu, že je to český národní strom, kterým se stala v roce 1848 na Všeslovanském sjezdu v Praze. Dodnes jsou lipové ratolesti na bankovkách, prezidentské standartě a tak dále,“ dodává předseda.

Park, ve kterém dnes lípa roste, vznikl po první světové válce. V 19. století to byl hřbitov pro vysloužilé vojáky z jezdeckého pluku. Následně tam pohřbili rakouské a pruské vojáky, kteří padli v bitvě u Hradce Králové. Dnes původní hřbitov připomíná už jen jeden náhrobek se jmény vojáků.

Další dva stromy vysázel Klub přátel Pardubicka v parku Na Vinici. „Na této stráni se za dob Pernštejnů opravdu pěstovalo hroznové víno. Asi nebylo příliš výnosné, protože to trvalo několik desetiletí a vinice byly zrušeny,“ popisuje Jan Řeháček dnes oblíbený městský park.

Členové klubu sází stromy nejen v Pardubicích. Například dub táborský najdete na zámku v Opočně a topol bavlníkový v arboretu Žampach. Přesnou polohu stromů najdete na stránkách www.pardubickestromy.cz.

Jak se proměnila podoba parku Na Vinici v průběhu několika staletí? Poslechněte si celý záznam pořadu.

Spustit audio

Související