Maria je dobrá, lidem zvoní přes 600 let

9. červen 2018

Nejstarší zvon Pardubického kraje bije ve věži chrasteckého kostela. Pamatuje ještě dobu mistra Jana Husa a krále Václava IV.

Zvon jménem Maria je zavěšený v jižní věži kostela Nejsvětější Trojice v Chrasti u Chrudimi. Můžete ho slyšet každou neděli před mší svatou a ve svátky. Z věže kostela na chrasteckém náměstí se zvon ozývá od roku 1774, jeho historie je ale ještě daleko starší. A také zahalená rouškou tajemství.   

Kryptogram a rok 1412

Toho roku se narodila Johanka z Arku, český trůn patřil Václavu IV., synovi Karla IV. a nad Prahou byl vyhlášený interdikt, dokud ji neopustí Jan Hus. Rok 1412. Tehdy byl zvon s velkou pravděpodobností odlitý. S přesnou datací to ale není zas tak jednoduché. Interpretace nápisu na zvonu se různí.

Nápis na zvonu tvoří 21 zpřeházených písmen

Nápis okolo koruny obsahuje 21 písmen gotické majuskuly. Písmenka jsou ale neuspořádána, v podstatě jde o jakýsi kryptogram. Ve třicátých letech minulého století se luštěním nápisu zabýval konzervátor královéhradecké diecéze Hugo Doskočil. Interpretoval ho takto: EGO MARIA EJA EGO SUM BONA MCCCCXII. Já Maria jsem dobrá 1412.   

„Já ani další kolegové, kteří se snažili nápis na historickém zvonu opět poskládat, jsme ale žádné datum neobjevili“ vysvětluje zvoník kostela Nejsvětější Trojice v Chrasti Miroslav Pošvář, který se zabývá historií zvonů chrasteckého regionu. „Nicméně je pravda, že způsob, jakým byl zvon odlitý a jeho výtvarné zpracování skutečně odpovídá konci 14. a začátku 15. století. Zvon byl velmi pravděpodobně v této době pořízen benediktinským klášterem v Podlažicích.

Zvon je z Chrašic

Až do roku 1774 zvon Maria visel v hřbitovním kostele sv. Martina v Chrašicích. Dnes je to místní část Chrasti, dříve to byla samostatná osada. Proč byl přenesený do kostela na chrasteckém náměstí, to vysvětluje zvoník Miroslav Pošvář: „Chrast bohužel velmi často trpěla požáry. Kostel na chrasteckém náměstí měl samozřejmě svoje zvony, ale jejich zvuk utichl se srpnovým požárem roku 1709. Tehdy shořel i kostel, o rok později se světil nový.  A v roce 1717 biskup Jan Adam z Mitrovic světil i nové dva zvony.“

Další dva velké požáry ale měly teprve přijít. V roce 1725 se chrastecké zvony opět rozlily a do věže kostela putovaly nové. Ne na dlouho. V roce 1774 se historie opět opakuje a hlas zvonů kvůli požáru opět utichá.   

Bezprostředně po požáru v roce 1774, po nutné provizorní opravě kostela Nejsvětější Trojice, na jeho jižní věž doputoval právě zvon Maria z Chrašic, z kostela sv. Martina. „Maria má šestiramennou korunu, průměr 57 cm a její výška je 63 cm. Podle farní kroniky váží 110 kg. Zvon je laděný do FIS,“ doplňuje Miroslav Pošvář.

Na věži bude nový zvon

Chrastecký zvon Maria, s příhlédnutím k jeho významné a dlouhé historii, není elektrifikovaný. Zvoník Miroslav Pošvář se k němu vydává každou neděli a ve svátky, aby zvonil ručně. Maria zní také jako tzv. umíráček. Miroslav Pošvář ctí tradici.

„Pravdou ale je, že Maria bude mít už brzy tady na věži bratříčka, snad už letos v září, a to díky sponzorovi Pavlu Javůrkovi, který nechá pořídit nový větší zvon. Dedikován bude sv. Benediktovi, patronovi Evropy. Nový zvon bude viset hned vedle starobylé Marie a na rozdíl od ní bude mít elektrický pohon, může tak zvonit denně, což v mých možnostech není, jsem zaměstnaný,“ říká s úsměvem zvoník chrasteckého kostela.

Pohled z jižní věže kostela Nejsvětější Trojice na chrastecký zámek

Starobylá Maria je velmi cenný zvon. „Z doby před husitskými válkami se jich totiž na našem území nezachovalo mnoho. Podobně starý zvon najdeme například v lucerně šestiboké zvonice v Sezemicích, ten byl odlitý byl v roce 1413,“ dodává závěrem Miroslav Pošvář. Unikátní chrastecký zvon Maria byl v roce 2008 zapsaný do seznamu movitých kulturních památek a má zvláštní ochranu.

Spustit audio