Na Univerzitě třetího věku můžete získat nejen vzdělání, ale i partnera pro život

Teologická fakulta Jihočeské univerzity letos nově otevřela například kurz španělštiny pro seniory
Teologická fakulta Jihočeské univerzity letos nově otevřela například kurz španělštiny pro seniory

Univerzity třetího věku jsou součástí nabídky celoživotního vzdělávání organizovaného univerzitami v celé České republice. V Pardubicích mohou senioři studovat na Dopravní fakultě Jana Pernera. Vybírat lze z technického nebo humanitního bloku.

Fakulta se těší rok co rok velkému zájmu ze strany uchazečů. Noví se ještě teď mohou hlásit formou elektronické přihlášky, která platí na celý akademický rok. „Výuka prvního semestru v technickém bloku začíná 2. října.

Pokud si zájemci vyberou humanitní zaměření, tam začínáme až 5. října. Přednášky se konají v obou případech vždy od 11:00 do 15:00 hod jednou týdně. Zásadně přijímáme seniory v důchodovém věku. Jestli je to důchod starobní nebo invalidní nerozlišujeme,“ potvrzuje proděkan Pavel Švanda.

Vzdělávání není jen o sezení v posluchárně

Na přednáškách se uchazeči U3V dozvědí spoustu zajímavostí z různých oborů od odborníků z praxe i univerzity. Kladný vliv má studium pro seniory i po stránce sociální. Využijí plnohodnotně volný čas, seznámí se a odpočinou si od všedního dne. „Od jedné kolegyně jsem se dokonce dozvěděl, že během její kariéry už proběhly dvě svatby,“ usmívá se docent Švanda.

Studium doprovázejí i kurzy pro veřejnost

Dopravní fakulta Jana Pernera také nabízí doplňkové kurzy, na které se mohou hlásit i lidé, kteří nestudují. Dovednosti a znalosti získají na Kurzu úpravy fotografií na PC nebo v lukostřelbě.

I senioři jedou s dobou. Na polygonech testují, jak jsou za volantem zdatní

03211534.jpeg

Člověk by se měl vzdělávat v každém věku. A platí to i o řízení automobilu. Proto vznikl projekt Jedu s dobou, který umožňuje starším řidičům zdokonalit dovednosti v řízení automobilu.

Zváni jsou do lékárny v přírodě, nebo třeba na Kurz osobnostního rozvoje. „V současné době máme na lukostřelbě 12 zájemců. K velkému překvapení je přihlášeno více žen.“ Kurzy nabízí i pobočka univerzity při spolupráci s knihovnou v Litomyšli.

Podle Pavla Švandy jsou senioři v současné době ve srovnání s předchozími roky více počítačově gramotní, velice zvídaví a komunikativní. Po absolvování U3V nezískají titul, ani statut vysokoškoláka. Přesto mají-li chuť a věří si, mohou pokračovat v klasickém kombinovaném studiu i mezi mladými absolventy.

Spustit audio

Související