Na vesnicích chybí pečovatelské služby pro seniory. Mezeru zaplňuje Senior Care

26. listopad 2018

Společnost Senior Care poskytuje služby hlavně v malých obcích, kde se lidé potýkají s nedostatkem odborné sociální a zdravotní péče. Většinou tam nezajíždějí městské služby.

„Naše společnost dělá jen terénní služby v domácnostech, neaspirujeme na pobytová zařízení. Je to tak, že se lidé hlásí na doporučení přímo naší společnosti. Je to řetězová reakce. Pokud je s námi někdo spokojen, zmíní se o naší společnosti dál, my za klientem zajedeme, a teprve potom jednáme s obecním úřadem. Máme štěstí na osvícené starosty, kteří uznávají potřebnost této služby a snaží se i z malého rozpočtu přispět,“ pochvaluje si ředitelka Senior Care Jana Kuchyňková.

Úklid není zásadní

„Obecná představa lidí je, že pečovatelky mají v popisu práce úklidové a donáškové služby.  Ale to není rozhodně to hlavní. S postupujícím stářím mizí pohyblivost člověka a rodina nezvládá pomoc s osobní hygienou. Neví, jak seniora napolohovat, vyměnit mu prostěradlo, jak ho převléknout, vyměnit inkontinenční pomůcky. Je tam určitá bezradnost, co dělat s bezvládným tělem. Pečovatelky tedy především pomáhají s osobní hygienou v součinnosti se sestřičkami, které pokračují zdravotnickými úkony,“ vysvětluje ředitelka Kuchyňková.

Sociální a zdravotní péče jsou propojené, stejně jako organizace Senior Care a Včelka, která má také středisko v Přelouči. Ošetřovatelky i zdravotní sestry pracují i o víkendech a svátcích, 24 hodin denně.

„S naší pomocí je možné doprovodit seniora až do konce jeho života v domácích podmínkách. Ale důležitá je funkční rodina, bez ní bychom to nezvládli,“ říká za Včelku Dana Součková. Co se týká zdravotní péče, nejčastější jsou odběry krve, převazy chronických ran, rehabilitace, procvičování kloubů, nácviky chůze, možnost podávání infuze v domácím prostředí.

Spustit audio

Související