Nejzdobnější kostel najdete na Václavském náměstí v Letohradu

3. únor 2018

Široce rozkročená stavba kostela svatého Václava dominuje stejnojmennému náměstí. Kostel je ale výjimečný hlavně uvnitř. Jeho štuková výzdoba nemá v Česku obdoby.

Kostel sv. Václava stojí v těsném sousedství letohradského zámku. V letech 1680 - 1685 ho nechal vybudovat majitel zdejšího panství Hynek Jetřich Vitanovský z Vlčkovic jako zámeckou kapli, a to velkolepě, ve stylu italského baroka. Do kostela se vstupuje pěti vchody (je to nejstarší soubor vyřezávaných dveří v Pardubickém kraji), tři z nich vedou do lodi kostela. Při vstupu vás překvapí to, že je poměrně úzká, ve srovnání s tím, jak kostel působí z venku.

Unikátní štuky

Štuková výzdoba kostela sv. Václava je skutečně velkolepá a v podstatě ji nemůžete obsáhnout jedním pohledem. Plastická výzdoba pokrývá celý strop lodi, kněžiště, triumfální oblouk, ale štukatury zdobí i spodní strany arkádových výklenků. Hlavním tématem je to, že celý svět a všechno tvorstvo chválí Hospodina. Historikové umění nejsou za jedno v tom, kdo je autorem štukatur. Převládá ale názor, že výzdoba je dílem italského mistra Giovaniho Maderny.

Čtěte takéNejvětší kostel stavěli do kopce

Na klenbě lodi a presbytáři jsou postavy čtyř evangelistů a čtyř proroků, na triumfálním oblouku uvidíte anděly v dynamickém pohybu, ale řada motivů pochází také z říše zvířat. Na klenbě se vznáší orel, ale spatřit můžete i býka, lva anebo dokonce mýtické draky s orlími zobany a křídly. Velmi půvabné jsou okřídlené dětské postavy, které mají hudební nástroje: loutnu, basu, cimbál, bubny, varhany, harfu, trubku, housle nebo pozoun. Ze záplavy reliéfních oblaků, rostlinných motivů, palmet, girland, ratolestí, stuh nebo plodů ovoce se vám možná až zatočí hlava.

Klenba kněžiště s ústředními ženskými postavami Cností, Spravedlností, Moudrostí, Statečností a Uměřeností

Lidské ctnosti nad námi

Presbyteriu a stropu kněžiště vévodí postavy ctností. Jsou to čtyři ženy, jejichž nohy visí dolů do prostoru. Tváře a věci, které drží, si ale můžete detailně prohlédnout pouze z prostoru kněžiště. Ženy mají zapletené vlasy a v rukou mají symbolické předměty. Představují základní lidské ctnosti: Spravedlnost, Moudrost, Statečnost a Uměřenost. 

Pardubický kraj má tři nové národní kulturní památky

Poutní areál s kostelem Povýšení svatého Kříže v Jaroměřicích

Pardubický kraj má více než 2 tisíce nemovitých kulturních památek. 18 z nich Národní památkový ústav prohlásil za národní kulturní památky. Nově se tímto označením můžou chlubit tři další -  poutní areál Hora Matky Boží u Králík na Orlickoústecku, kostel Panny Marie Pomocné na Chlumku u Luže na Chrudimsku a do třetice areál s kostelem Povýšení svatého Kříže v Jaroměřicích na Svitavsku.

„Živost stojí na Spravedlnosti, už od Mojžíše se učíme rozpoznávat dobro a zlo, spravedlnost a nespravedlnost,“ vysvětluje farář letohradské farnosti Václav Vacek. „Aby to člověk rozlišil, aby věděl, co je dobré, tak k tomu potřebuje Moudrost. Symbolem Spravedlnosti jsou váhy a Moudrost má zase oválné zrcadlo a dívá se do něho. Protože každý si poměřuje svoje názory s ostatními, i s Bohem. Takhle člověk dojde k životní moudrosti. A aby se Spravedlnost mohla prosadit, potřebujeme odvahu, Statečnost. Čtvrtá žena přelévá tekutinu. To je Uměřenost, protože ve svém životě musíme ve všem zvolit dobrou míru,“ dodává Václav Vacek.

Patron sv. Václav

Hlavní oltář kostela sv. Václava je velmi působivý. Sochy sv. Vojtěcha a sv. Prokopa jsou provedené v životní velikosti. Oltáři dominuje hlavní obraz, Smrt svatého Václava. V roce 1785 obraz dokončil akademický malíř Christian Sambach z Vídně. Svatý Václav je zpodobněný jako orodovník za lidstvo, ochránce slabých a bezmocných. Návštěvníky kostela sv. Václava jistě zaujmou také varhany. Pocházejí z roku 1774 a vyrobila je dílna J. I. Strejsla z Králík. V roce 1726 se kostel sv. Václava v Kyšperku, dnešním Letohradu, stal kostelem farním.

Kostel sv. Václava v Letohradu

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.