Není Janov jako Janov. Ten u Litomyšle inspiroval i Jiráska

V Janově u Litomyšle je evropské rozvodí i místo, které zřejmě inspirovalo Aloise Jiráska. Obec je ale stále častěji vyhledávaná turisty. Pro svou malebnou přírodu, hluboké lesy, kterými se dá projíždět také na kole.

Janov u Litomyšle leží v malebném údolí Končinského potoka, který pramení v jedné z místních částí Janova, Mendryce a samotným Janovem dál protéká. Název obce vznikl počeštěním. Původně se jmenovala Jansdorf, zjednodušeně řečeno Janova vesnice. To odkazuje na skutečnost, že toto sídlo zřejmě už v první polovině 13. založili chudí ale pracovití Němci pravděpodobně z Franska a Durynska. Za 2. světové války patřil Jansdorf do Sudetoněmecké říše a po jejím skončení čekal zdejší většinové německé obyvatelstvo odsun a obec se téměř vylidnila.  

Tajemství starých varhan

Dnes už ale zase žije v Janově téměř tisíc obyvatel a míří tam stále častěji také turisté. Především do okolních lesů, které lákají k procházkám, výletům nebo cykloturistice. Blízko to mají stejně do Litomyšle i do Svitav a vypravit se mohou také například na českomoravské pomezí Javornický hřeben nebo Kozlovský kopec a odtud až do České Třebové. A podobně jako jeho jmenovec v Itálii, přístav Janov, i v tento Janov má něco společného s vodou. Sousedí s obcí Benátky a v janovské místní části Gajer je evropské rozvodí.

Interiér kostela sv. Filipa a Jakuba v Janově

Dominantou obce je barokní kostel sv. Filipa  a Jakuba z roku 1642. Chrám už ale v obci stával podle písemných zmínek od poloviny 14. století. Současný svatostánek má ale pohnutou i novodobou historii. V roce 1957 do jeho věže uhodil blesk a zapálil ji. Oheň se podařilo uhasit, takže se příliš nerozšířil, ale například na varhany při mších hrát nemohli, byly promočené. Opravili je až před pár lety. A tehdy našli v jejich útrobách zápisky v němčině. Pravděpodobně tehdejší  varhaník v nich popisuje historické události konce 2. světové války, osvobození a následné první české mše.

Zámeček na Mendryce

Jedním z nejpůvabnějších zákoutí Janova je původně lovecký zámeček na Mendryce s kaplí sv. Huberta. Název tohoto sídla je zkomoleninou jména Marie Manrique de Lara y Mendosa, manželky Vratislava II. z Pernštejna, který sídlil na zámku v Pardubicích. Zámeček tehdy uprostřed hlubokých lesů nechal na konci 16. století pro svou manželku postavit.

Zámeček na Mendryce byl původně loveckým uprostřed lesů

Jak šla léta, lidé Manrique přejmenovali na Mendryku. Mimochodem tato původem španělská šlechtička byla i přes tehdejší převážně protestantskou českou společnost silně věřící katolička. A je to právě ta žena, která dovezla do Prahy slavné pražské Jezulátko. Jedno Jezulátko mají na Mendryce dodnes také.

Jiráskova Lucerna

Po skončení 2. světové války propadl zámeček na Mendryce státu a v 60. letech minulého století tam začalo vznikat to, co je v něm dnes, Charitní dům sester Vincentek pro přestárlé řeholnice. Je to ale také místo, které zřejmě inspirovalo Aloise Jiráska k jeho nejslavnější divadelní hře Lucerna z roku 1905.

Přímý důkaz chybí, ale víme například, že Mendryku Alois Jirásek při svém působení v Litomyšli rád navštěvoval. A také, že právě zde objevil v historických pramenech robotní povinnost na litomyšlském panství svítit pánům po příjezdu na zámek lucernou, kterou zakomponoval právě do své divadelní hry.

Spustit audio

Související