Pardubice převzaly část Automatických mlýnů. Ve skladu mouky budou laboratoře a galerie

6. březen 2019 13:20

Majitel pardubických Automatických mlýnů předal městu klíče od bývalého skladu mouky. Budovu, která leží v areálu mlýnů, chce radnice přestavět a umístit do ní Centrální polytechnické dílny.

Stavba zároveň nabídne zázemí Městské galerii GAMPA, která se tam přestěhuje ze zámeckého Příhrádku.

Automatické mlýny mají tři majitele

Centrální polytechnické dílny jsou jenom část z celkové přestavby Gočárových mlýnů.  Areál bude mít hned tři majitele. Západní část objektu, která je národní kulturní památkou, patří Pardubickému kraji. Právě tam najde své zázemí Východočeská galerie, která se do historického objektu přestěhuje z pardubického zámku.

Východní část část zůstává původním majitelům - manželům Smetanovým. Ti ji mají v plánu otevřít veřejnosti, v horní části bývalého mlýnského sila chtějí vybudovat společenský sál pro nejrůznější kulturní akce. Součástí jejich rekonstrukce bude  i bezbariérově zpřístupněná střecha s přístupem na velkou terasu. Lukáš Smetana zároveň počítá i s úpravou dalších okolních budov a náměstí v areálu mlýnů. 

Třetím majitelem je pak město, které chce právě z bývalého skladu mouky vytvořit Centrální polytechnické dílny a také městskou galerii.

V Automatických mlýnech budou polytechnické dílny (vpravo). Součástí mají být laboratoře chemie, fyziky, ale i dílny na kov a dřevo

Dílny budou pro všechny

Město chce v novostavbě vytvořit prostor, kde budou moderně vybavené učebny a laboratoře, které umožní studijní a experimentální projekty a nejrůznější cvičení. „Díky špičkovému vybavení budou moct děti rozvíjet své schopnosti a dovednosti, a třeba i najít daleko lepší vztah k přírodním vědám, jako matematika, fyzika nebo si oblíbit technické obory,“ vysvětluje náměstek primátora Jakub Rychtecký z ČSSD.

Co jsou centrální polytechnické dílny?

Mají sloužit k výuce a ukázkám prací nebo pokusů, které v běžné odborné učebně nelze provozovat. Žáci tak budou mít možnost vidět nové technologické postupy a pokusy v praxi. Vedle moderní robotiky a IT technologií budou součástí projektu například laboratoře chemie, fyziky, ale i dílny na kov a dřevo. Polytechnické dílny budou k dispozici ale i široké veřejnosti.

Především dopoledne budou dílny sloužit žákům všech základních a středních škol. Odpoledne a večer pak polytechnické dílny nabídnou program široké veřejnosti. Vybrat si budou moct rodiny s dětmi, senioři nebo nejrůznější klubové skupiny.

Galerie pod dílnami

Městská galerie Gampa v současné době sídlí na zámeckém Příhrádku v budově bývalé sýpky. Prostory ale galeristům nestačí, proto se město rozhodlo využít novostavbu v Automatických mlýnech, která GAMPĚ nabídne až 410 metrů čtverečních.  Vzniklo by tam i Centrum architektury a plánování města Pardubic, kde by se mohla samospráva setkávat s veřejností a besedovat o budoucích záměrech a plánech.

3D zeměkoule

Vybavení dílen a laboratoří bude stát 58 milionů a bude na špičkové technologické úrovni. Kromě laboratoří a dílen se počítá i s multifunkčním sálem, kde pak najdeme dvoumetrovou prostorovou projekci Země. Jde o hologram planety, na kterém budou vidět klimatické změny, bouře, teploty oceánů a další přírodní procesy.

„Tento sférický projekční systém je takovou přidanou hodnotou k těmto moderně vybaveným dílnám a laboratořím. Věda a pokrok jdou totiž velmi rychle dopředu, takže chceme prosadit, aby vybavení bylo co možná nejmodernější a nestalo se brzy zastaralým,“ vysvětluje  náměstek primátora Jakub Rychtecký z ČSSD.

Součástí polytechnických dílen má být i 3D hologram Země, na kterém bude možné pozorovat klimatické změny a jevy

Stavba polytechnických dílen vychází na 125 milionů korun, nová galerie si pak vyžádá 55 milionů korun. Město chce na projekt získat evropskou dotaci, celkem by mohlo dostat až 130 milionů korun a dalších 8 milionů ze státního rozpočtu.

Letos by měla radnice získat stavební povolení, dokončí projektovou dokumentaci, vysoutěží dodavatele a v roce 2020 se začne stavět. Centrální polytechnické dílny a městská galerie se pak otevře návštěvníkům v září roku 2022.

Související